AMK-opinnäytetyöt

Tälle listalle kokoamme psykofyysiseen fysioterapiaan liittyviä amk-opinnäytetöitä. Lista ei ole kattava. Voit ilmiantaa oman työsi yhteydenottolomakkeen kautta, jos jostain syystä emme ole työtäsi löytäneet. Ota meihin yhteyttä!

Päivitämme vuosien 2020-2021 opinnäytetyöt listalle kesäkuussa.

logo

Anttila, Mira (2007). Kehontuntemusta edistävä harjoittelu: vaikutukset koettuun ja mitattuun kehonhallintaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Anttila, Meeri (2012). Fysioterapia osana syömishäiriöiden hoitoa. Esitys lastenpsykiatrisen osaston henkilökunnalle. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

Auranne, Katri (2006). Oman kehon merkitys vanhainkodissa asuvalle naiselle. Lahden ammattikorkeakoulu.

Autio, Terhi (2020). Uni, unettomuus ja fysioterapian mahdollisuudet unettomuuden hoidossa.
Metropolia.

Boren, Heljä & Nuorala, Sanna (2015). ”Kipu, se on kuitenkin aina läsnä”. Kiputiimin asiakkaiden kokemuksia kroonisen kivun hoidosta ja hallinnasta. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.

Eloranta, Heidi & Nurmikko, Emilia (2017). Hyvinvointipäivä tilapäisyksikkö Poijun omaishoitajille. Turun ammattikorkeakoulu.

Escartin, Heljä (2017). ”Kenen kehoa minä kannan?” Kokemistasojen integraation vuorovaikutuksellisen tuen avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Etelä-Kyllönen, Jonna & Rice, Jenni. ”Kehon ja mielen niinku harmoniaa” Psykofyysisen ryhmätoiminnan vaikutus skitsofreniapotilaan kehotietoisuuteen ja kokemuksia ryhmään osallistumisesta. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Gustafsson, Veera (2018). Fysioterapian merkitys päihdekuntoutuksessa. Artikkeli-opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Grönfors, Vappu (2015). Uimakoulu vesipelkoisille lapsille. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Haimila, Noora & Kulomaa, Iiris (2017). Lapsen rentoutumisen psykofysiologia ja hyödyt: ohjelehtinen. Tampereen ammattikorkeakoulu, Hoitotyö.

Hakkarainen, Hanna & Karilahti, Pekka (2017). Kokemuksia jännitys-rentoutusharjoituksista mielenterveyskuntoutuksessa: yhteistyössä Sopimusvuori Oy:n kanssa. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Heininen, Mariliisa & Junttila, Miia (2013). Opiskelumateriaalia ruumiintuntemusharjoitteista fysioterapiaopiskelijoille psykofyysisen fysioterapian näkökulmasta. Lahden ammattikorkeakoulu.

Heinonen, Maria & Nurminen, Anniina (2011). Psykofyysinen fysioterapia lastenkodissa. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Heiskanen, Maiju & Korhonen, Karolina (2014). Lapsuudessa kompleksisesti traumatisoituneiden kuntoutuksessa käytetyt fysioterapiamenetelmät. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hellanmaa, Maria Eleonoora & Lindström, Jenna (2009). Ratsastusterapian merkitys autistisen kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksessa. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Hellstén, Sanni & Multanen, Annastiina (2015). ”Jotenkin ei oo nyt ihan niin vaikea olo” Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia ohjatuista rentoutusharjoituksista. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Hevosmaa, Assi (2016). Luonto ja seikkailu fysioterapiassa: systemoitu kirjallisuuskatsaus. Oulun ammattikorkeakoulu.

Holm, Lotta, Kavasto, Saana & Karonen, Minna (2010). Psykodynaamisen fysioterapiakokonaisuuden kehittäminen unihäiriöisille nuorille: syklinen työskentelytapa. Turun ammattikorkeakoulu.

Hovi, Sakari (2011). Nuorten fysioterapeuttinen tutkiminen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Huhtanen, Suvi & Ojala, Minna (2011). ”Olen tietoisempi kehostani” Psykofyysisten fysioterapiaharjoitteiden vaikutukset mielenterveyskuntoutujien psyykkisiin ja fyysisiin voimavaroihin. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Hutri, Milla & Kataja, Sonja (2014). Tanssi- ja liiketerapia osana psykofyysistä fysioterapiaa: asiakkaiden kokemuksia 3 kuukauden tutkimusjakson ajalta. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Härkälä, Emilia (2014). Kehonkuvaa eheyttämässä – kehonkuva psykofyysisessä fysioterapiassa. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Ikonen, Minna, Moisala, Jenna & Tikkanen, Tiina (2010). Kehon kokemusta sanoittamassa: luova liike kehotietoisuuden edistämisessä. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Isopahkala, Minna & Riikonen, Anni (2018). ”Tiedän, että voin itse vaikuttaa olooni” : HYKS psykiatrian potilaiden kokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Isosaari, Jutta (2012). Syömishäiriökuntoutujan toimintaterapian keskeiset tekijät. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Toimintaterapia.

Itkonen, Satu & Jakoaho, Veera (2010). Kroonisten selkäkipuoireisten harjoittelun periaatteita kinesiofobia huomioiden – selkäkivun fysiologian tuntemuksen ja biopsykologisen näkemyksen kautta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Jakola, Helga, Järlström, Sini & Tahkola, Ira (2017). Liikkeelle omaa kehoa kuunnellen: opas synnytyksen jälkeiseen liikuntaan. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Jelekäinen, Kati (2012). Rento Reino Teatteri välineenä kehotietoisuuteen. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Junes, Emilia & Kuosa, Marja-Riitta (2016). Fysioterapia osana palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Oulun ammattikorkeakoulu.

Jämsä, Silja. Psykofyysiset menetelmät kroonisen kivun hoidossa (2016). Työelämävalmiuksia tukevan ryhmätoiminnan suunnittelu kroonisista kivuista kärsiville pitkäaikaistyöttömille. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Järvenpää, Heidi & Kilkki, Olga (2015). ”Kai mä oon tämmösenä ihan ok” Kiva keho -ryhmä edistämässä nuorten naisten positiivista kehonkuvaa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Järvinen, Reetta (2013). Kehoni: Ryhmäinterventio kehonkuvan edistämiseen ja itsetunnon tukemiseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Järvinen, Hannele (2008). Tutkimusmatkalla omaan kehoon: anoreksiasta kuntoutuvien kokemuksia omasta kehosta ja luovan tanssin prosessista. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Järvinen-Sevòn, Petri (2014). Fysioterapia-asiakkaan voimavarat – holistinen näkökulma. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Kaczmarek, Magdalena & Leinonen, Heidi (2014). Kehotietoisuus ja elämänlaatu: psoriasista sairastavien kokemukset ryhmäharjoitteista. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kaila, Kristiina, Nevala, Anniina & Tolonen, Salla-Maaria (2012). Anoreksiapotilaan fysioterapia. Tietopaketti Kuopion yliopistollisen sairaalan fysiatrian osastolla toimiville fysioterapeuteille. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Kainulainen, Marja & Lääti, Sari (2011). Psykiatrisessa sairaalahoidossa olevan nuoren anorektikon fysioterapia. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Kalaja, Säde (2013). Koululaisen psykofyysisen toimintakyvyn arviointi. Arviointilomakkeen kehittäminen ja esitestaus. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kanninen, Helka (2014). Basic Body Awareness -terapia ja sen käyttö psykiatristen potilaiden fysioterapiassa. Kirjallisuuskatsaus. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Kanninen, Katja (2017). Fysioterapian mahdollisuuksia stressin ja kivun itsehoitoon tulehduksellisissa suolistosairauksissa: teoreettinen pohja potilasohjevideolle. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kantola, Hanne & Lahti, Anni (2013). ”Sitä on ku eri ihmine ratsastukse jälkee”. Kokemuksia ratsastusterapiasta kehotietoisuuden ja toimintaan motivoitumisen näkökulmasta. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Karlsson, Outi & Tiilikainen, Suvi (2016). Kuin valopilkku pimeässä syksyssä: kehotietoisuusharjoittelun vaikutukset näyttöpäätetyöntekijän niska-hartiaseudun vaivoihin. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Karppi, Laura (2015). Ikääntyneiden näkövammaisten hyvinvointiryhmä: ”Ryhmä on antanut hiljaista liikettä”. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Karttunen, Mari (2011). Ikääntyvien ihmisten joogakokemukset ja niiden tarkastelu hyvinvoinnin näkökulmasta. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Kassila, Heli & Kinnunen, Aino-Kaisa (2013). Sukellus sisimpään: psykofyysinen kehotietoisuusharjoittelu vedessä. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kemppainen, Jenny & Kynsilehto, Anne (2013). Fibroryhmä: motivaatiota liikkumiseen. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Kervinen, Heidi & Peltonen, Hanna (2017). Group oriented psychosomatic physiotherapy frame of reference in chronic pain management for the long-term unemployed. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Kesti, Sanna & Niemi, Minna (2010). ”Liikettä arkeen” Moniammatillisesti toteutettu toiminnallinen ryhmä depressiopotilaille. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Kirveskoski, Jonna & Saario, Helena (2016). Tietoisuustaitoja Samaria ry:n kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille: moniammatillinen opiskelijayhteistyö ja kuvaus ryhmäprosessista. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Knaapi, Noora, Ahonen, Tanja & Vilkuna, Tiina (2017). CRPS-potilaiden kokemuksia kivunhoidon fysioterapiasta. Saimaan ammattikorkeakoulu.

Koch, Dagne, Ollikainen, Sara, Paananen, Piia & Pakkanen, Jonna (2016). ”Kaikki fysioterapia on psykofyysistä”. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kolunsarka, Noora & Ryynänen, Anna (2012). Fysioterapeuttien kokemuksia syömishäiriöpotilaiden kohtaamisesta. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

Korhonen, Miia & Simonen, Laura (2010). Psykofyysisen fysioterapian aikaansaamat muutokset syömishäiriön itsessään tunnistavan kehontuntemuksessa: kehontuntemusharjoittelulla kohti terveempää kehonkuvaa. Turun ammattikorkeakoulu.

Korpi-Tassi, Ulla & Hiltunen, Mari (2014). Fysioterapian hyödyntäminen päihdekuntoutuksessa Tampereen ammattikorkeakoulu.

Koskensalo, Merja (2011). Fysioterapeuttinen ryhmätoiminta osana nuorten aikuisten sosiaalipsykiatrista kuntoutusta. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kuikka, Tiina (2014). Kohti eheämpää kehonkuvaa: anoreksiapotilaan kehonkuvan muuttuminen suhteessa minäkuvaan. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kumlin, Elise & Väntti, Joona (2015). Rentoutustuntien kehittäminen HUS:n syömishäiriöklinikalla: kahden viikon rentoutustuntien suunnittelu. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Kuoppala, Minna (2014). Psykofyysisen fysioterapian kirjaamismalli: kirjaamisen kehittäminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä. Lahden ammattikorkeakoulu.

Kuuliainen, Satu & Repo, Miia (2014). Anoreksiaa sairastavan nuoren hoito ja perheen huomiointi hoitoprosessissa. Oppimateriaalia Tampereen ammattikorkeakoululle. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kuusisto, Heini (2021). Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä kivunlievityksen ja hyvinvoinnin tukena: Opas endometrioosin kivunhallintaan. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Kuutti, Mari (2016). Fysioterapia synnytystrauman aiheuttaman vaginismin hoidossa. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kuvaja, Jenni & Kainulainen, Jenni (2014). Fysioterapeutti päihdekuntoutuja toimintakyvyn edistäjänä. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kylmäluoma, Emilia, Sumiloff, Meri & Mäkinen, Sanna (2018). Yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen kokemuksia omasta kehostaan ja sen vaikutuksesta toiminnalliseen osallistumiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.

Lahdentausta, Juho (2015). Uuden työntekijän opas perehdytyskansion tueksi – Pienryhmäkoti Aatula. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Lahtinen, Olli & Jokela, Jenni (2018). Psykofyysisen fysioterapian menetelmät traumaperäisen stressireaktion ja -häiriön hoidossa: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Turun ammattikorkeakoulu.

Laine, Jenna & Lindroos, Anu (2015). ”Ryhmä on kehittänyt ja viisastanut paljon, on kuultu” – SomeBody -menetelmän soveltaminen ikääntyneille kehitysvammaisille. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Laine, Suvianna (2014). Somebody ryhmätoiminnan soveltaminen lastensuojelun toimintaympäristössä. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Lampinen, Noora & Leskinen, Noora (2017). Psykofyysisen fysioterapian perusteet. Sähköinen perehdytysmateriaali KYS:n psykiatrian palveluyksikölle. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Latvala, Anna-Kaisa & Nikkola, Laura (2008). Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia liikunnan ja psykofyysisten harjoitteiden vaikutuksista fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Launonen, Hanna (2014). Yksisiipiset: Miten tanssin harjoitteleminen vaikuttaa syömishäiriöisen kehonkuvaan. Oulun ammattikorkeakoulu, Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma.

Lehikoinen, Heidi (2015). Toimintaa ja kykyjä – siis toimintakykyä! Opas mielenterveyskuntoutujan toimintakyvyn tukemiseen fyysisen aktiivisuuden avulla. Lahden ammattikorkeakoulu.

Leikkari, Elina, Nummela, Elina & Pyylampi, Hanna (2011). ”Mä söin ja itkin, itkin ja söin” – Syömishäiriöt nuorten ongelmana. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Hoitotyö.

Linderoos, Hanna & Seppälä, Maria (2014). ”Huonosti kehossaan” – Seksuaalisesti hyväksikäytetyn naisen fysioterapia. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lindfors, Emil, Naskali, Noora & Veranen, Marjut (2014). Poikien syömishäiriöitä ennaltaehkäisevän työpajakokonaisuuden kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulu.

Lyyra, Riina (2017). Kehon ja mielen yhteyden vaikutus hyvinvointiin. Oulun ammattikorkeakoulu.

Lyytinen, Lotta (2017). Psykofyysinen fysioterapia rauhanturvaajien kuntoutuksessa. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Malmberg, Miia & Wiksten, Sanna (2009). Rentoutuminen mielenterveyden tukena: EMY ry:n jäsenten kokemuksia rentoutumisryhmästä. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Manelius, Mollie & Roberts, Celine (2020). Fysioterapeutisk behandling vid depression : En studie om tre olika behandlingsmetoder. Arcada.

Mannisenmäki, Heikki & Närhi, Maija (2006). Elimelliset häiriöt ja niiden hoito fysioterapeuttisin menetelmin: haastattelututkimus psykiatristen sairaaloiden fysioterapeuteille. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Mennander, Niina & Holma, Iris (2011). Luovat menetelmät ja vuorovaikutus ryhmässä Vantaan lastensuojelun avohuollon perhetyössä. Laurea-ammattikorkeakoulu, Sosiaaliala.

Miettinen, Katariina & Koivunen, Amanda (2016). Sovelletut psykofyysisen fysioterapian harjoitteet osana fibromyalgiaa sairastavan elämää. Koulutustilaisuus. Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Molodtsova, Natalia (2010). Perehdytysmateriaali fysioterapeuttiopiskelijoille käytettäväksi ennen psykofyysisen fysioterapian työharjoittelua. Lahden ammattikorkeakoulu.

Mustonen, Katja (2012). Äitien työperäiset tuki- ja liikuntaelinvaivat synnytyksen jälkeisenä aikana. Biopsykososiaalinen malli. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Multanen, Hanna (2016). Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä stressin hallinnassa. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Mähönen, Anne (2015). Vuorovaikutus fysioterapeutin työvälineenä asiakasohjauksessa. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Mäkelä, Jatta (2014). Liikunnanohjaus Uudenmaan psykiatrisissa sairaaloissa vuonna 2014. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Mäki-Hallila, Elina & Yli-Jyrä, Raija (2012). ”Uneni on syvempää, jaksan paremmin”. Sovellettujen psykofyysisten harjoitteiden vaikutukset fibromyalgiaa sairastavien fyysisiin voimavaroihin, elämänlaatuun ja kipuun. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Mäkinen, Taneli, Pellikka, Mira & Volz, Katja (2020). Löydä oma voimavarasi – ADHD ja fysioterapia. Metropolia.

Männistö, Tiina (2011). ”Jotenkin tunsin kehoni hengittävän…” Kehittämistyö kehotietoisuutta edistävästä harjoittelusta nuorilla neurologisten erityisvaikeuksien kuntoutuskursseilla. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Nikkilä, Jere, Laajapuro, Janna & Rask, Emilia (2014). Aikuisten syömishäiriöpotilaiden kokemuksia hoidosta. Lahden ammattikorkeakoulu, Hoitotyö.

Nissinen, Emmi & Väisänen, Meeri (2012). Ota rennosti: Rentoutusopas yläasteikäisille nuorille, joilla on lihasjännitysperäisiä kipuja. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Nissinen, Niina, Hämäläinen, Piritta & Kyötikki, Saija (2011). Kehatajuteraapia. Kehonhahmotusharjoitus-DVD eheämmän kehonkuvan ja kotiharjoittelun tukena anoreksiapotilailla. Saimaan ammattikorkeakoulu.

Nisula, Emmi & Tölli, Helena (2012). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus psykofyysisestä fysioterapiasta kroonisen kivun hoidossa. Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu.

Nousiainen, Nina (2017). Erityisherkkä ihminen fysioterapeutin asiakkaana. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Nukarinen, Sakran, Hinkkanen, Aino & Maunuksela, Iida (2011). Anoreksia nervosaa sairastaneiden kokemuksia fysioterapiasta Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Saimaan ammattikorkeakoulu.

Nurmela, Kirsi & Päivänurmi, Jonna (2014). Ahdistuneisuuden kanssa elävien nuorten kokemuksia psykofyysisen fysioterapian vaikutuksista arjen toimintakykyyn. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Nurminen, Anniina & Heinonen, Maria (2011). Psykofyysinen fysioterapia lastenkodissa. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Nyrhinen, Maija & Ollikkala, Ulla (2011). Rentoudu ja hengitä: muutokset rentoutumisen kokemuksissa ja hengityksessä kuuden viikon mittaisen Slowpuls-harjoittelun aikana. Lahden ammattikorkeakoulu.

Nylund, Carola, Peltola, Miia & Saastamoinen, Annastiina (2016). Migreeni ja liikunta: vaikuttaako migreeni liikuntaan vai liikunta migreeniin? Turun ammattikorkeakoulu.

Nöjd, Hanna (2011). Masentuneiden kokemuksia yksilöfysioterapiajaksosta Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Saimaan ammattikorkeakoulu.

Ohralahti, Tiina (2010). Luonto elvyttää. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Ojala, Johanna (2011). Eheällä mielellä – kehon kielellä. Oppimateriaalia psykofyysisestä fysioterapiasta Oulun seudun ammattikorkeakoulun fysioterapian opiskelijoille. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Oksanen, Paula & Lammasniemi, Iida (2016). SomeBody -menetelmän soveltuvuus erityislasten psykososiaalisen toimintakyvyn tukemiseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Owusu, Julian (2013). Kehonosien keskinäiset suhteet: Bartenieff Fundamentals lähestymistapana fysioterapeuttiseen harjoitteluun. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Paakkinen, Annika & Kautto, Johanna (2011). Body Awareness Therapyn mahdollisuudet edistää mielenterveyskuntoutujan toimintakykyä. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus HyvinvointiTV®:n ohjelmasuunnittelun tueksi. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Palovaara, Marjo & Rantala, Laura (2012). Minä itse! Opas fysioterapian keinoista 3–5-vuotiaan somaattisesti pitkäaikaissairaan lapsen ruumiinkuvan eheyttämiseksi. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Paloposki, Tuuli-Marjatta (2012). ”On helpompi hengittää”. Sovellettujen psykofyysisten harjoitteiden vaikutuksia yksilön fyysiseen toimintakykyyn ja stressinhallintaan. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Pellinen, Annika & Keinänen, Kirsi (2015). Fibromyalgiapotilaiden fysioterapia Suomessa. Saimaan ammattikorkeakoulu.

Perilä, Jasmini (2017). Psykofyysinen fysioterapia tunnetummaksi. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Pernu, Kaisa & Orava, Iris (2016). Seminole- Voittamaton minä. Tapahtuma sydännuorille ja aikuisille. Oulun ammattikorkeakoulu.

Perälä, Anna (2016). ”Mistä se liike lähtee?” Kokemuksia kehotietoisuudesta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Pesonen, Janna (2014). ”Ei oo noloo tuntee itsessään hyvää oloo”. Tarina-cd lapsen voimaannuttamiseksi. Tampereen ammattikorkeakoulu, Hoitotyö.

Pihlajavaara, Nella & Rönkkö, Veera (2018). Psykofyysinen fysioterapia yleistyneen
ahdistuneisuushäiriön hoitomuotona: Integroiva kirjallisuuskatsaus. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Piironen, Aino-Kaisa, Hämäläinen, Hanne & Nevalainen, Elina (2015). Kuntouttavan ryhmätoiminnan kehittäminen kotona asuville muistisairautta sairastaville ja heidän puolisoilleen. Kareali-ammattikorkeakoulu.

Pitkänen, Elina (2014). Fibromyalgiaa sairastavien liikunta-aktiivisuuden lisääminen. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Pitkäniemi, Sirpa, Korhonen, Panu & Mehnert, Suvi (2012). ”Mielen ja kehon harmoniaa” Masennuspotilaiden kehotietoisuuskokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Pollari, Antti (2010). Syömishäiriöisen nuori lastensuojeluyksikössä : tukimenetelmiä arkeen ja nuoren itsenäistymiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaaliala.

Portimo, Karoliina (2013). Tapaustutkimus. Lastenkotinuoren ja ohjaajan kokemuksia psykofyysisistä harjoitteista. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Puttonen, Arja (2012). Basic Body Awareness Terapia osana opiskelijan ammatillista kuntoutusta. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Pääkkönen, Minna & Varis, Emmi (2014). Kehonkuvaharjoitteet psykiatriselle potilaille: kyselytutkimus psykiatristen potilaiden kanssa työskenteleville fysioterapeuteille. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Pöllänen, Vertti (2015). Alexander-tekniikan potentiaali kuntoutuksessa: kirjallisuuskatsaus ja vertailu kroonisen alaselkäkivun hoitoon. Metropolia Ammattikorkeakolulu.

Pölönen, Kirsi (2006). Rentoutuskurssi. Lahden ammattikorkeakoulu.

Rahikkala, Annukka & Moilanen, Mari (2013). Vangin kehonkuva: Laadullinen tutkimus vangin kehonkuvasta. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Raitamäki, Susanna & Sinisalo, Johanna (2015). Rentoutuminen psyykkisen kriisin kokeneiden maahanmuuttajien tukena. Turun ammattikorkeakoulu.

Rajatalo, Joonas & Varpanen, Maija (2017). Oman kehon opissa. Kehotietoisuusharjoitusten suunnittelu Espoon mielenterveysyhdistys ry:lle. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Rauatmaa, Helena, Rahkola, Katja & Liinanki, Katriina (2016). Psykofyysinen fysioterapia. Esittelyvideo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian klinikalle. Oulun ammattikorkeakoulu.

Rawlins, Katariina (2017). Rentoutusmenetelmien merkityksiä psykofyysisessä kuntoutuksessa: tapaustutkimuksena hoitokoti. Turun ammattikorkeakoulu.

Repo, Minna (2016). Kuuntele kehoasi. Psykofyysinen fysioterapia osana hiljaisuuden retriittiä. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Riikonen, Riina & Siika-aho, Anna (2015). Muodostelmaluistelijan palauttava harjoitusohjelma hengityksen näkökulmasta. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Ruotsalainen, Anne, Tuomola, Taina & Raatikainen, Anja (2013). Basic Body Awareness Therapy -menetelmä ja sen vaikutukset psykofyysisessä fysioterapiassa. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Ruotsalainen, Miia & Suontausta, Outi (2016). Calm down right now. Rentoutumisen opas nuorten psykofyysisen toiminnan tukemiseksi. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Rytölä, Johanna & Kantonen, Anna (2014). SOMEBODY® toimintamallin soveltaminen yläkoulun toimintaympäristössä. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Rämö, Sannamari & Saarre, Satu (2015). Liikunta on parasta huumetta: vierotusoireiden lievittyminen liikunnan avulla. Turun ammattikorkeakoulu.

Saarela, Petri & Kuukasjärvi, Marko (2010). Keho, mieli ja vuorovaikutus: kokemuksia liikuntaterapiaryhmästä nuorisopsykiatrisella osastolla. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Salin, Heidi & Koponen, Kaisa (2012). Mieli ja keho tasapainossa : rentoutumis- ja kehonhahmotusharjoitukset mielenterveyskuntoutujien tukena. Saimaan ammattikorkeakoulu.

Salo, Oona (2018). Body and mind meet: A functional day for the members of Helsinki and Uusimaa Association for Visually Impaired. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Salo, Susanna (2012). Paniikkihäiriö, moniuloitteinen ongelma, monipuolinen kuntoutus. Psykofyysisen fysioterapian mahdollisuudet osana paniikkihäiriökuntoutusta. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Salonen, Marianne (2008). Kehontuntemusharjoitteilla toimivampaan kehon ja mielen yhteistyöhön. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Siivonen, Nelli, Grönholm, Taija & Suominen, Irina (2016). Sovussa kivun kanssa: psykofyysinen lähestymistapa kroonisen kivun itsehoidossa. Lahden ammattikorkeakoulu.

Sujala, Minna & Husu, Titta (2011). Kehotietoisen liikunnan vaikutus krooniseen kipuun. Vaikutus intensiteettiin ja toiminnantasoon. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Sundqvist, Linda (2006). Kehontuntemus työstressin hallintamenetelmänä TYKY-ryhmässä: pilottiryhmän toteutus Hyvinvointipalvelutoiminnan oppimiskeskuksessa Fysipisteessä tutkimuksellisella otteella. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Siekkinen, Satu & Kaapro, Julia (2016). SomeBody®-menetelmän soveltaminen alakoulun luokkaympäristöön. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Siimestö-Johnson, Soile & Lindroos, Tanja (2018). Voimaannuttavaa stressinhallintaa: Stressinhallintaa tukeva ryhmätoimintamalli työikäisille. Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu).

Siitonen, Ilona (2012). Kehotietoisuusharjoittelun koetut vaikutukset Parkinsonin taudin fysioterapiassa: ”Huonot päivät pakottavat kuuntelemaan kehoa”. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Siliämaa, Pirjo (2017). Matkalla liikkumaan. Kerhokokeilu Oma valinta -hankkeelle yläasteikäisten tyttöjen liikkumisen aktivoimiseksi. Lahden ammattikorkeakoulu.

Sääksjärvi, Sanna & Lintu, Iira (2015). ”Ihminen on kohdattava ihmisenä” – fysioterapeuttien kokemuksia mielenterveyden häiriötä sairastavan asiakkaan fysioterapiasta. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Tapiovaara, Matias & Vanhatalo, Tiina (2020). Metsäterapia kroonisen kivun hallinnassa : internetsivujen käsikirjoituksen ja metsäterapiaharjoitusten kehittämistyö Terveyskylä-palvelun Kuntoutumistalolle. Laurea.

Teräsheimo, Suvi & Keipi, Marko (2012). Fysioterapeutin rooli perhekurssilla: dysmeliaa sairastavan lapsen kuntoutuksen tukeminen fysioterapian keinoin. Lahden ammattikorkeakoulu.

Tirkkonen, Saija (2010). Musiikkirentoutuksen vaikutukset päihdepsykiatristen potilaiden kipuun. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Tolvila, Laura & Käpynen, Maiju (2011) ”Se on vaan jotenki niin hyvännäkönen ku kattoo peilistä”. Tapaustutkimus kehitysvammaisille nuorille ohjattujen psykomotoristen harjoitteiden vaikutuksista. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Tuimala, Liisa (2012). Internetsivusto psykofyysisestä lähestymistavasta nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Tuomi, Jenni & Auvinen, Hanna (2009). Elämää pakolaisena Libanonissa. Palestiinalaisnaisen kokemuksia kehon ja mielen yhteydestä. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Tuomisto, Suvi & Rintakomsi, Sanni (2016). Laihuushäiriöstä toipuvien kokemuksia fysioterapiasta. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Tarssanen, Anne-Maria & Härkönen, Sari (2011). Kroonisesti kipuilevien kehotietoinen ryhmäliikunta osana työfysioterapiaa. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Tervanen, Milla (2014). Omaishoitajien hyvinvoinnin tukeminen – kokemuksia liikuntaryhmän toiminnan kehittämisestä psykofyysisiä menetelmiä hyödyntäen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Teräsheimo, Suvi & Keipi, Marko (2012). Fysioterapeutin rooli perhekurssilla: dysmeliaa sairastavan lapsen kuntoutuksen tukeminen fysioterapian keinoin. Lahden ammattikorkeakoulu.

Uusitalo, Toini & Salminen, Petra (2016). Lihavuusleikkauspotilaan leikkauksen jälkeinen psyykkinen hyvinvointi. Kirjallisen ohjausmateriaalin laatiminen. Oulun ammattikorkeakoulu.

Uutela, Annika & Hirn, Paavo (2010). Liikunta fibromyalgian oireiden hallinnassa: suosituksia fysioterapeutin työkaluksi kuntoutujan neuvontaan. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Vaininen, Satu (2016). SomeBody® lukkojen avaajana. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Valkama, Tytti & Heinonen, Kirsi (2010). Kehon kokonaisvaltaisen tutkimisen käsikirjan suomentaminen. The Comprehensive Body Examination (CBE). Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Vanhatalo, Isabell (2016). SomeBody® -ryhmätoiminnan vaikutus alakoulun oppilaiden kehotietoisuus- ja tietoisuustaitoihin. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Vigren, Ida (2016). Somebody ryhmätoiminnan soveltaminen mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Virtanen, Jenna-Maria (2017). Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemukset SomeBody®-menetelmän käytöstä lasten ja nuorten kanssa. Artikkeliopinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Vähä-Hakula, Henna & Huttunen, Titta (2014). Mieli ja keho käsi kädessä. Sovellettu psykofyysinen fysioterapia syömishäiriöistä toipumisessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Ylijoki, Elina & Ervasti, Heli (2015). Ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus krooniseen alaselkäkipuun osallistujien näkökulmasta. Oulun ammattikorkeakoulu.