AMK-opinnäytetyöt

Tälle listalle kokoamme psykofyysiseen, mielenterveys- ja psykiatriseen fysioterapiaan liittyviä AMK-opinnäytetöitä. Lista perustuu Theseus-tietokantaaan, mutta ei ole välttämättä kattava.

Voit ilmiantaa oman työsi yhteydenottolomakkeen kautta, jos jostain syystä emme ole työtäsi löytäneet. Ota meihin yhteyttä!

Lista päivitetty 19.7.2022 (vuosia 2017-2019 täydennetty; vuodet 2020-2021 lisätty; lisätty vuosi 2022 heinäkuuhun mennessä julkaistut)

logo

Ahola, Tuuli & Pihkapuro, Jenna (2020). Kehotietoisuutta ryhmässä: Fysioterapeuttinen ryhmäkokonaisuus psykoosipotilaille. Oamk.

Ahonen, Tea & Niinivirta, Elina (2021). Unitaidot-ryhmä : psykofyysisiä keinoja fysioterapeuttiseen kuntoutukseen. LAB.

Alaluusua, Jenni, Mokko, Elina & Raivio, Jasmiina (2021). Psykofyysinen fysioterapia: menetelmiä ja vaikutuksia fysioterapeuttien näkökulmasta. Lapin AMK.

Anttila, Mira (2007). Kehontuntemusta edistävä harjoittelu: vaikutukset koettuun ja mitattuun kehonhallintaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Anttila, Meeri (2012). Fysioterapia osana syömishäiriöiden hoitoa. Esitys lastenpsykiatrisen osaston henkilökunnalle. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

Anttonen, Maiju & Huikuri,Jenna (2022). Lasten ADHD:n fysioterapeuttinen kuntoutus: kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Xamk.

Astikainen, Karita, Hakkarainen, Anni-Elina & Lammi, Taru (2019). Helli-harjoitteluohjelma – psykofyysisiä harjoitteita asiakaskäyttöön. Savonia.

Auranne, Katri (2006). Oman kehon merkitys vanhainkodissa asuvalle naiselle. Lahden ammattikorkeakoulu.

Autio, Terhi (2020). Uni, unettomuus ja fysioterapian mahdollisuudet unettomuuden hoidossa. Metropolia.

Boren, Heljä & Nuorala, Sanna (2015). ”Kipu, se on kuitenkin aina läsnä”. Kiputiimin asiakkaiden kokemuksia kroonisen kivun hoidosta ja hallinnasta. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.

Chauhan, AmrishKumar (2022). Intergration of yoga in a physiotherapy treatment for lower back pain. Samk.

Eloranta, Heidi & Nurmikko, Emilia (2017). Hyvinvointipäivä tilapäisyksikkö Poijun omaishoitajille. Turun ammattikorkeakoulu.

Eronen, Eini, Leinonen, Salla & Seppälä, Antti-Eemeli (2019). Voimaannuttava luontotuokio – hyvinvointia luonnosta. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Escartin, Heljä (2017). ”Kenen kehoa minä kannan?” Kokemistasojen integraation vuorovaikutuksellisen tuen avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Etelä-Kyllönen, Jonna & Rice, Jenni. ”Kehon ja mielen niinku harmoniaa” Psykofyysisen ryhmätoiminnan vaikutus skitsofreniapotilaan kehotietoisuuteen ja kokemuksia ryhmään osallistumisesta. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Fagerudd, Siiri (2022). Kroonista selkäkipua kokevien ryhmämuotoinen kuntoutus. Metropolia.

Filppula, Anniina & Salmela, Reetta (2019). Reaaliaikaisen etäkuntoutuksen soveltuvuus stressinhallintaryhmän ohjaukseen. TAMK.

Gustafsson, Veera (2018). Fysioterapian merkitys päihdekuntoutuksessa. Artikkeli-opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Grönfors, Vappu (2015). Uimakoulu vesipelkoisille lapsille. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Grönroos, Hanna & Janhunen, Anni (2019). Psykoosikuntoutujan fyysinen terveys : Kirjallisuuskatsaus liikunnan vaikutuksista terveyden edistämisessä. Metropolia.

Haimila, Noora & Kulomaa, Iiris (2017). Lapsen rentoutumisen psykofysiologia ja hyödyt: ohjelehtinen. Tampereen ammattikorkeakoulu, Hoitotyö.

Hakala, Hilla & Lehto, Ida (2019). Katse kehoon ja mieleen – Psykofyysisten fysioterapiamenetelmien vaikutus hyvinvointiin: Kirjallisuuskatsaus. SeAMK.

Hakalin, Anni & Sirainen, Emilia (2021). Fibromyalgian omahoidon opas: sähköinen opas potilaille ja hoitohenkilökunnalle Päijät-Soten alueella. LAB.

Hakkarainen, Hanna & Karilahti, Pekka (2017). Kokemuksia jännitys-rentoutusharjoituksista mielenterveyskuntoutuksessa: yhteistyössä Sopimusvuori Oy:n kanssa. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Halme, Karim & Harju, Sini (2020). Psykofyysisen fysioterapeutin ammattitaidon hyödyntäminen syömishäiriöisten kuntoutuksessa. LAB.

Harle, Marko & Kopperoinen, Mika (2022). Hengitys stressinhallinnan tukena – Asiantuntijaluento opettajille. Xamk.

Harvistola, Valto & Varis, Ville-Pekka (2019). Kohti kivutonta arkea : Kivunhallintaopas 12–17-vuotiaille nuorille. LAMK.

Hautala, Krista (2021). Traumatisoituneiden asiakkaiden kokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta. Jamk.

Heimonen, Sara (2019). Green Care -menetelmien hyödyntäminen fysioterapiassa – fysioterapeuttien kokemuksia. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Heininen, Mariliisa & Junttila, Miia (2013). Opiskelumateriaalia ruumiintuntemusharjoitteista fysioterapiaopiskelijoille psykofyysisen fysioterapian näkökulmasta. Lahden ammattikorkeakoulu.

Heino, Henri, Holopainen, Joel & Patzwaldt, Nikke (2022). Univajeen ja kuormituksen vaikutus tasapainoon.

Heinonen, Maria & Nurminen, Anniina (2011). Psykofyysinen fysioterapia lastenkodissa. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Heiskanen, Maiju & Korhonen, Karolina (2014). Lapsuudessa kompleksisesti traumatisoituneiden kuntoutuksessa käytetyt fysioterapiamenetelmät. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hellanmaa, Maria Eleonoora & Lindström, Jenna (2009). Ratsastusterapian merkitys autistisen kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksessa. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Hellstén, Sanni & Multanen, Annastiina (2015). ”Jotenkin ei oo nyt ihan niin vaikea olo” Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia ohjatuista rentoutusharjoituksista. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Hietanen, Tiina & Lastikka, Henriikka (2021). Hengityksen vaikutukset synnytyspelon ja -kivun hallintaan: Fysioterapeutti tietoisen hengityksen asiantuntijana. Lapin amk.

Hietanen, Riina & Oravala, Taru (2021). Leuasta lantionpohjaan: hengitys ja faskiat lantionpohjan ja pään toiminnallisina yhdistäjinä. LAB.

Hietaniemi, Sari & Männikkö, Sanna (2021). Kehon ja mielen reumaryhmä – Etäohjattuna toteutettu fysioterapia- ja vertaistukiryhmä. Oamk.

Hirviniemi, Emmi-Juulia (2019). Kokemuksia kroonisen kivun lääkkeettömästä hoidosta psykofyysisen fysioterapian keinoin: ryhmäinterventio Suomen Kipu ry:n vertaistukiryhmälle. Turku AMK.

Holm, Lotta, Kavasto, Saana & Karonen, Minna (2010). Psykodynaamisen fysioterapiakokonaisuuden kehittäminen unihäiriöisille nuorille: syklinen työskentelytapa. Turun ammattikorkeakoulu.

Hovi, Sakari (2011). Nuorten fysioterapeuttinen tutkiminen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Huhtanen, Suvi & Ojala, Minna (2011). ”Olen tietoisempi kehostani” Psykofyysisten fysioterapiaharjoitteiden vaikutukset mielenterveyskuntoutujien psyykkisiin ja fyysisiin voimavaroihin. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Hutri, Milla & Kataja, Sonja (2014). Tanssi- ja liiketerapia osana psykofyysistä fysioterapiaa: asiakkaiden kokemuksia 3 kuukauden tutkimusjakson ajalta. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Hyvärinen, Juha-Henrik (2018). Epätasapainoinen hengitys: Hengitä ja hellitä. Jamk.

Häggman, Arttu (2020). Psykofyysiset menetelmät ylikuormituksen hallinnassa : Opas stressin ja ahdistuneisuuden itsehoitoon työikäisille. LAB.

Härmä, Elisa, Kettunen, Jooseppi & Sivonen, Sonja (2021). Rentoutusmenetelmät kroonisen kivun hoidossa. LAB.

Härkälä, Emilia (2014). Kehonkuvaa eheyttämässä – kehonkuva psykofyysisessä fysioterapiassa. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Iivonen, Riikka & Ranta, Satu (2020). Liikunnan vaikutukset ADHD-lasten oireisiin : opas 7-12-vuotiaiden ADHD-lasten kanssa toimiville aikuisille. TAMK.

Ikonen, Ella & Aitto-oja, Tiina (2017). Työhyvinvoinnin tukeminen luontoympäristössä : Liikunta- ja rentoutusrata. Xamk.

Ikonen, Minna, Moisala, Jenna & Tikkanen, Tiina (2010). Kehon kokemusta sanoittamassa: luova liike kehotietoisuuden edistämisessä. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Immonen, Katja & Pääkkönen, Riina (2021). Psykofyysinen fysioterapia synnyttäneiden kehonkuvan ja seksuaalisen itsetunnon edistäjänä. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Isopahkala, Minna & Riikonen, Anni (2018). ”Tiedän, että voin itse vaikuttaa olooni” : HYKS psykiatrian potilaiden kokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Isosaari, Jutta (2012). Syömishäiriökuntoutujan toimintaterapian keskeiset tekijät. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Toimintaterapia.

Issakova, Diana & Ronkanen, Anna (2020). Psykofyysinen fysioterapia varhaiskasvatuksessa: Rentoutusharjoitusopas 4–5-vuotiaille. LAB.

Itkonen, Satu & Jakoaho, Veera (2010). Kroonisten selkäkipuoireisten harjoittelun periaatteita kinesiofobia huomioiden – selkäkivun fysiologian tuntemuksen ja biopsykologisen näkemyksen kautta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Jaakkola, Mika (2018). Liikunta lievän ja keskivaikean masennustilan interventiona. Jamk.

Jaatsi, Maiju & Pinkkilä, Viivi (2019). Ryhti ja kehotietoisuus: Opetusvideo ryhdistä kehotietoisuuden näkökulmasta. TAMK.

Jakola, Helga, Järlström, Sini & Tahkola, Ira (2017). Liikkeelle omaa kehoa kuunnellen: opas synnytyksen jälkeiseen liikuntaan. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Jauhiainen, Anne, Thomasen, Kajsa & Trogen, Tiina (2017). Kuntoutujan hengitys: syitä ja seurauksia hengityksen häiriintymiseen. Metropolia.

Jelekäinen, Kati (2012). Rento Reino: Teatteri välineenä kehotietoisuuteen. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Joensuu, Sonja & Pihlajaviita, Mira (2020). Kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä psykofyysisellä fysioterapialla: Miltä tuntuu? Opas psykofyysiseen fysioterapiaan joogan, mindfulnessin ja hengitysharjoittelun kautta. SeAMK.

Johansson, Heidi & Numminen, Leea (2019). Kehotietoisuusharjoitteluopas tanssioppilaan liikehallinnan ja palautumisen tueksi : kehittämistyö tanssi- ja musiikkiopisto Arkipelagin tanssiryhmille. Turku AMK.

Jokela, Juha & Reitala, Alex (2021). Kognitiivisfunktionaalinen terapia pitkittyneen alaselkäkivun fysioterapiassa: kartoittava katsaus. LAB.

Junes, Emilia & Kuosa, Marja-Riitta (2016). Fysioterapia osana palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Oulun ammattikorkeakoulu.

Jämsä, Silja. Psykofyysiset menetelmät kroonisen kivun hoidossa (2016). Työelämävalmiuksia tukevan ryhmätoiminnan suunnittelu kroonisista kivuista kärsiville pitkäaikaistyöttömille. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Järvenpää, Heidi & Kilkki, Olga (2015). ”Kai mä oon tämmösenä ihan ok”: Kiva keho -ryhmä edistämässä nuorten naisten positiivista kehonkuvaa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Järvinen, Miisa (2021). Luonto osana psykofyysistä fysioterapiaa. Xamk.

Järvinen, Reetta (2013). Kehoni: Ryhmäinterventio kehonkuvan edistämiseen ja itsetunnon tukemiseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Järvinen, Hannele (2008). Tutkimusmatkalla omaan kehoon: anoreksiasta kuntoutuvien kokemuksia omasta kehosta ja luovan tanssin prosessista. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Järvinen-Sevòn, Petri (2014). Fysioterapia-asiakkaan voimavarat – holistinen näkökulma. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Kaczmarek, Magdalena & Leinonen, Heidi (2014). Kehotietoisuus ja elämänlaatu: psoriasista sairastavien kokemukset ryhmäharjoitteista. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kaila, Kristiina, Nevala, Anniina & Tolonen, Salla-Maaria (2012). Anoreksiapotilaan fysioterapia. Tietopaketti Kuopion yliopistollisen sairaalan fysiatrian osastolla toimiville fysioterapeuteille. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Kaila, Noora, Louhelainen, Taru & Nikkarinen, Pihla (2019). Emotionaalisen tuen piirteitä fysioterapiassa. Metropolia.

Kainulainen, Marja & Lääti, Sari (2011). Psykiatrisessa sairaalahoidossa olevan nuoren anorektikon fysioterapia. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Kaisanlahti, Elina & Kallioinen, Meri (2021). Lempeää liikettä ja läsnäoloa luonnossa: Mielenterveyttä tukeva luontoryhmä. Oamk.

Kalaja, Enni & Mäläskä, Sanna (2017). Toimintakyvyn arviointimenetelmiä CRPS- potilaalla fysio- ja toimintaterapian näkökulmasta : Kirjallisuuskatsaus fysio- ja toimintaterapian toimintakyvyn arviointimenetelmiin CRPS-potilaalla. Oamk.

Kalaja, Säde (2013). Koululaisen psykofyysisen toimintakyvyn arviointi. Arviointilomakkeen kehittäminen ja esitestaus. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kanninen, Helka (2014). Basic Body Awareness -terapia ja sen käyttö psykiatristen potilaiden fysioterapiassa. Kirjallisuuskatsaus. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Kanninen, Katja (2017). Fysioterapian mahdollisuuksia stressin ja kivun itsehoitoon tulehduksellisissa suolistosairauksissa: teoreettinen pohja potilasohjevideolle. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kantola, Hanne & Lahti, Anni (2013). ”Sitä on ku eri ihmine ratsastukse jälkee”. Kokemuksia ratsastusterapiasta kehotietoisuuden ja toimintaan motivoitumisen näkökulmasta. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Kapulainen, Mari (2018). Erkkajooga – kuntouttavaa joogaa kehitysvammaisille ja muille erityisryhmille: Ohjaajan opas. Turku AMK.

Karhula, Jani, Martikainen, Jonne & Niemi, Matti (2019). Stressitön työ: Työhyvinvointivalmennuksen vaikutuksia työhyvinvointiin. Savonia.

Karlsson, Outi & Tiilikainen, Suvi (2016). Kuin valopilkku pimeässä syksyssä: kehotietoisuusharjoittelun vaikutukset näyttöpäätetyöntekijän niska-hartiaseudun vaivoihin. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Karppi, Laura (2015). Ikääntyneiden näkövammaisten hyvinvointiryhmä: ”Ryhmä on antanut hiljaista liikettä”. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Karttunen, Mari (2011). Ikääntyvien ihmisten joogakokemukset ja niiden tarkastelu hyvinvoinnin näkökulmasta. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Kassila, Heli & Kinnunen, Aino-Kaisa (2013). Sukellus sisimpään: psykofyysinen kehotietoisuusharjoittelu vedessä. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Katainen, Aliisa & Karvinen, Laura (2021). Luonnon vaikutus sykevälivaihteluun ja koettuun palautumiseen työikäisillä : kvantitatiivinen tapaustutkimus. Jamk.

Kemppainen, Jemiina & Latva-Teikari, Iina (2021). Fysioterapian mahdollisuudet endometrioosin hoidossa: Opas fysioterapeuteille. Oamk.

Kemppainen, Jenny & Kynsilehto, Anne (2013). Fibroryhmä: motivaatiota liikkumiseen. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Kervinen, Heidi & Peltonen, Hanna (2017). Group oriented psychosomatic physiotherapy frame of reference in chronic pain management for the long-term unemployed. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Keränen, Kia & Takala, Pinja (2020). Motorinen levottomuus 5-6-vuotiaalla lapsella: Opas vanhemmille. Jamk.

Kesti, Sanna & Niemi, Minna (2010). ”Liikettä arkeen” Moniammatillisesti toteutettu toiminnallinen ryhmä depressiopotilaille. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Kiialainen, Katarina & Virkkala, Essi (2022). Transihmisten kokemuksia terveydenhuollosta: kirjallisuuskatsaus. Metropolia.

Kilpeläinen, Iina (2020). Vanhempien kokemuksia rentoutusharjoitteiden vaikutuksista koettuun stressiin vastasyntyneiden teho-osastolla. Xamk.

Kinnunen, Tiina, Halonen, Maarit & Siltanen, Veijo (2017). Perusliikkumisen hallinta psykofyysisen toimintakyvyn edistämiseksi. Laurea.

Kirveskoski, Jonna & Saario, Helena (2016). Tietoisuustaitoja Samaria ry:n kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille: moniammatillinen opiskelijayhteistyö ja kuvaus ryhmäprosessista. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Knaapi, Noora, Ahonen, Tanja & Vilkuna, Tiina (2017). CRPS-potilaiden kokemuksia kivunhoidon fysioterapiasta. Saimaan ammattikorkeakoulu.

Koch, Dagne, Ollikainen, Sara, Paananen, Piia & Pakkanen, Jonna (2016). ”Kaikki fysioterapia on psykofyysistä”. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Koikkalainen, Oili & Honkanen, Emmi (2017). Aistirikas arki: opas lapsen aistisäätelyn tukemiseen. Savonia.

Kolunsarka, Noora & Ryynänen, Anna (2012). Fysioterapeuttien kokemuksia syömishäiriöpotilaiden kohtaamisesta. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

Korhonen, Miia & Simonen, Laura (2010). Psykofyysisen fysioterapian aikaansaamat muutokset syömishäiriön itsessään tunnistavan kehontuntemuksessa: kehontuntemusharjoittelulla kohti terveempää kehonkuvaa. Turun ammattikorkeakoulu.

Korhonen, Olli-Pekka, Levänen, Tatu & Tolvanen, Tuukka (2020). Fysioterapeuttiopiskelijoiden toteuttama rentoutumiskurssi lukiolaisille: vaikutus koetun stressin määrään. TAMK.

Korhonen, Sanna & Huuki, Annika (2021). Asennot, liikkeet ja hengitys rentoutumisen ja kivunhallinnan tukena: odottavien äitien rentoutusopas. Savonia.

Korpi-Tassi, Ulla & Hiltunen, Mari (2014). Fysioterapian hyödyntäminen päihdekuntoutuksessa. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Koskensalo, Merja (2011). Fysioterapeuttinen ryhmätoiminta osana nuorten aikuisten sosiaalipsykiatrista kuntoutusta. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kosonen, Anniina (2020). Fysioterapia osana yleistyneen ahdistuneisuushäiriön kuntoutusta – Fysioterapeuttien kertomana. Metropolia.

Kosonen, Maria-Theresa (2017). Luonnon terveysvaikutusten hyödyntäminen aistiesteettömästä näkökulmasta – aistikortit Lehmuskolon asukkaille. Samk.

Kotiranta, Riku, Kinnunen, Antton & Tarnanen, Teemu (2021). Voimaharjoittelun vaikutukset masennusoireisiin: kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Karelia ammattikorkeakoulu.

Kostamo, Iina & Vormisto, Alma (2019). Voimistelijoiden kehotyytymättömyys ja riskialttius sairastua syömishäiriöön : BAT-kyselytutkimus kilpa A-lisenssin naisurheilijoille. TAMK.

Koukkunen, Harri & Muranen, Jesse (2021). Ihmisen hyvinvointi oravanpyörässä. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Krook, Essi & Karttunen, Sanna (2021). Tuki- ja liikuntaelinperäiset päänsäryt ja fysioterapia. Jamk.

Kuikka, Tiina (2014). Kohti eheämpää kehonkuvaa: anoreksiapotilaan kehonkuvan muuttuminen suhteessa minäkuvaan. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kumlin, Elise & Väntti, Joona (2015). Rentoutustuntien kehittäminen HUS:n syömishäiriöklinikalla: kahden viikon rentoutustuntien suunnittelu. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Kuoppala, Minna (2014). Psykofyysisen fysioterapian kirjaamismalli: kirjaamisen kehittäminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä. Lahden ammattikorkeakoulu.

Kuuliainen, Satu & Repo, Miia (2014). Anoreksiaa sairastavan nuoren hoito ja perheen huomiointi hoitoprosessissa. Oppimateriaalia Tampereen ammattikorkeakoululle. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kuusisto, Heini (2021). Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä kivunlievityksen ja hyvinvoinnin tukena: Opas endometrioosin kivunhallintaan. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Kuutti, Mari (2016). Fysioterapia synnytystrauman aiheuttaman vaginismin hoidossa. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kuvaja, Jenni & Kainulainen, Jenni (2014). Fysioterapeutti päihdekuntoutujan toimintakyvyn edistäjänä. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kylmäluoma, Emilia, Sumiloff, Meri & Mäkinen, Sanna (2018). Yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen kokemuksia omasta kehostaan ja sen vaikutuksesta toiminnalliseen osallistumiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.

Laakso, Noora & Oinonen, Tiina (2021). Mielenterveyskuntoutujien liikkumismotivaatio : opas motivaation tukemiseen. TAMK.

Laakso, Pauliina (2019). Psykofyysinen fysioterapia osana crossfit -urheilijoiden palautumista. Samk.

Lahdelma, Satu & Leveäoja, Santra-Maria (2022). Psykofyysisen fysioterapian keinot kehonkuvan vahvistamiseen ja ahdistuksen hallintaan: opas lastenosaston henkilökunnalle. LAB ammattikorkeakoulu.

Lahdentausta, Juho (2015). Uuden työntekijän opas perehdytyskansion tueksi – Pienryhmäkoti Aatula. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Lahtinen, Olli & Jokela, Jenni (2018). Psykofyysisen fysioterapian menetelmät traumaperäisen stressireaktion ja -häiriön hoidossa: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Turun ammattikorkeakoulu.

Laine, Jenna & Lindroos, Anu (2015). ”Ryhmä on kehittänyt ja viisastanut paljon, on kuultu” – SomeBody -menetelmän soveltaminen ikääntyneille kehitysvammaisille. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Laine, Suvianna (2014). Somebody ryhmätoiminnan soveltaminen lastensuojelun toimintaympäristössä. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Laitinen, Anette (2022). Psykofyysinen fysioterapia traumaperäisen stressihäiriön hoidossa. LAB ammattikorkeakoulu.

Lammivaara, Anna, Saloniemi, Sini & Överlund, Maria (2019). Sovelletun joogan ja tietoisen läsnäolon vaikutus AVH-kuntoutujien koettuun elämänlaatuun. TAMK.

Lampinen, Noora & Leskinen, Noora (2017). Psykofyysisen fysioterapian perusteet. Sähköinen perehdytysmateriaali KYS:n psykiatrian palveluyksikölle. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Latvala, Anna-Kaisa & Nikkola, Laura (2008). Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia liikunnan ja psykofyysisten harjoitteiden vaikutuksista fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Launonen, Hanna (2014). Yksisiipiset: Miten tanssin harjoitteleminen vaikuttaa syömishäiriöisen kehonkuvaan. Oulun ammattikorkeakoulu, Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma.

Lehikoinen, Heidi (2015). Toimintaa ja kykyjä – siis toimintakykyä! Opas mielenterveyskuntoutujan toimintakyvyn tukemiseen fyysisen aktiivisuuden avulla. Lahden ammattikorkeakoulu.

Leikkari, Elina, Nummela, Elina & Pyylampi, Hanna (2011). ”Mä söin ja itkin, itkin ja söin” – Syömishäiriöt nuorten ongelmana. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Hoitotyö.

Lempinen, Toni (2020). Fysioterapeuttien kokemuksia masentuneiden fysioterapiasta. Samk.

Leppämäki, Katja, Vesterlund, Tuomas & Vähänikkilä, Johannes (2019). Mielenterveyspalvelujen asiakkaiden kokemuksia psykofyysisen fysioterapian vaikutuksista toimintakykyyn. Lapin AMK.

Leskelä, Antti (2019). Sauna Yoga’s effects on recovery from work-related stress based on heart rate variability. Samk.

Letellier, Maxime Benjamin (2021). On improving empathetic skills in motivational interview with Nonviolent Communication. A pedagogical material for physiotherapy students. Samk.

Lillqvist, Tobias & Lindqvist, Oscar (2021). Hur kan man främja sömnen hos unga vuxna i åldern 16–20 i olika miljöer: En systematisk litteraturstudie. Arcada.

Linderoos, Hanna & Seppälä, Maria (2014). ”Huonosti kehossaan” – Seksuaalisesti hyväksikäytetyn naisen fysioterapia. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lindroos, Elina (2017). GREEN CARE -MENETELMÄT KUNTOUTUMISEN TUKENA: Audiovisuaalinen esitemateriaali. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Lindfors, Emil, Naskali, Noora & Veranen, Marjut (2014). Poikien syömishäiriöitä ennaltaehkäisevän työpajakokonaisuuden kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulu.

Luhtanen, Noora (2019). Rentoutusharjoituksia työpäivän aikaisen palautumisen edistämiseksi Satakunnan ammattikorkeakoulun työntekijöillä. Samk.

Luhtasaari, Niina & Niskanen, Anna (2021) Stressin huomiointi lihasperäisten purentaelimistön toimintahäiriöiden fysioterapiassa. TAMK.

Luosto, Hanna (2018). CRPS lapsella ja nuorella. TAMK.

Luotonen, Katri (2020). Kidutustrauman fyysisten oireiden tunnistaminen: Opas fysioterapeuteille. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Luup, Silvia (2021). The effect of recovery during sleep in working-age adults : independent study material for physiotherapy students. Samk.

Lyyra, Riina (2017). Kehon ja mielen yhteyden vaikutus hyvinvointiin. Oulun ammattikorkeakoulu.

Lyytinen, Lotta (2017). Psykofyysinen fysioterapia rauhanturvaajien kuntoutuksessa. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Lähdetkallio, Jenna & Meriö, Elise (2019). Psykofyysinen fysioterapia osaksi Elämysryhmää: kokemuksia terapiamuodosta nuorisopsykiatrian avohoitoyksikölle. Samk.

Malmberg, Miia & Wiksten, Sanna (2009). Rentoutuminen mielenterveyden tukena: EMY ry:n jäsenten kokemuksia rentoutumisryhmästä. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Manelius, Mollie & Roberts, Celine (2020). Fysioterapeutisk behandling vid depression : En studie om tre olika behandlingsmetoder. Arcada.

Manninen, Anna (2022). Erityisherkkyyteen liittyvä yli- ja alivireystila. Jooga vireystilan säätelyn tukena. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Mannisenmäki, Heikki & Närhi, Maija (2006). Elimelliset häiriöt ja niiden hoito fysioterapeuttisin menetelmin: haastattelututkimus psykiatristen sairaaloiden fysioterapeuteille. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Marttunen, Moona; Lipponen, Miia; Vainio, Saija (2021). Hermoston tasapainoa tukeva liikeharjoittelu kasvuikäisten toiminnallisten neurologisten oireiden kuntoutuksessa. LAB.

Mennander, Niina & Holma, Iris (2011). Luovat menetelmät ja vuorovaikutus ryhmässä Vantaan lastensuojelun avohuollon perhetyössä. Laurea-ammattikorkeakoulu, Sosiaaliala.

Miettinen, Katariina & Koivunen, Amanda (2016). Sovelletut psykofyysisen fysioterapian harjoitteet osana fibromyalgiaa sairastavan elämää. Koulutustilaisuus. Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Mikkonen, Jenna (2018). BIO-PSYKO-SOSIO – Näetkö minut kokonaisuutena? Alaselkäkipuisten kokemuksia kivun taustalla olevien biopsykososiaalisten tekijöiden kartoittamisesta fysioterapiassa. Lapin AMK.

Modig, Robin & Puukari, Annika (2020). Psykofyysisen fysioterapian mahdollisuudet stressinhallinnassa: Kirjallisuuskatsaus. Metropolia.

Moilanen, Samuli, Metsärinne, Jonas & Päivinen, Tatu (2018). Sykevälivaihtelun yhteys koettuun stressiin nuorilla aikuisilla: Stressin ja sen vaikutusten huomioiminen psykofyysisessä fysioterapiassa. Laurea.

Molodtsova, Natalia (2010). Perehdytysmateriaali fysioterapeuttiopiskelijoille käytettäväksi ennen psykofyysisen fysioterapian työharjoittelua. Lahden ammattikorkeakoulu.

Mustonen, Katja (2012). Äitien työperäiset tuki- ja liikuntaelinvaivat synnytyksen jälkeisenä aikana. Biopsykososiaalinen malli. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Multanen, Hanna (2016). Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä stressin hallinnassa. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Myllykoski, Mari & Viitasaari, Ilona (2019). Sovellettujen psykofyysisten fysioterapiaharjoitteiden vaikutukset koettuun psyykkiseen hyvinvointiin. SeAMK.

Mähönen, Anne (2015). Vuorovaikutus fysioterapeutin työvälineenä asiakasohjauksessa. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Mäkelä, Jatta (2014). Liikunnanohjaus Uudenmaan psykiatrisissa sairaaloissa vuonna 2014. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Mäki-Hallila, Elina & Yli-Jyrä, Raija (2012). ”Uneni on syvempää, jaksan paremmin”. Sovellettujen psykofyysisten harjoitteiden vaikutukset fibromyalgiaa sairastavien fyysisiin voimavaroihin, elämänlaatuun ja kipuun. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Mäkinen, Taneli, Pellikka, Mira & Volz, Katja (2020). Löydä oma voimavarasi – ADHD ja fysioterapia. Metropolia.

Mäkitalo, Mari (2021). Psykofyysinen näkökulma kroonisen kivun fysioterapiassa. Samk.

Männistö, Karoliina (2021). Asahi-terveysliikunta vedessä. Turku amk.

Männistö, Tiina (2011). ”Jotenkin tunsin kehoni hengittävän…” Kehittämistyö kehotietoisuutta edistävästä harjoittelusta nuorilla neurologisten erityisvaikeuksien kuntoutuskursseilla. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Määttä, Kati & Sulasalmi, Outi (2018). Myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito fysioterapeutin työssä : Opas Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Psykiatrian tulosalueen fysioterapeuteille. Oamk.

Nieminen, Inka & Raskinen, Pinja (2019). Fysioterapeuttien kokemuksia tietoisuustaitojen kehittämiskeinoista nuoren aikuisen fysioterapiassa. Saimaan ammattikorkeakoulu.

Nieminen, Suvi & Tulppo, Oona (2021). Psykofyysisen fysioterapian keinot kilpailuun valmistautuessa : opas kilpailujännityksen hallintaan Porin Yleisurheilu ry:lle. Samk.

Nikkilä, Jere, Laajapuro, Janna & Rask, Emilia (2014). Aikuisten syömishäiriöpotilaiden kokemuksia hoidosta. Lahden ammattikorkeakoulu, Hoitotyö.

Nissinen, Emmi & Väisänen, Meeri (2012). Ota rennosti: Rentoutusopas yläasteikäisille nuorille, joilla on lihasjännitysperäisiä kipuja. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Nissinen, Niina, Hämäläinen, Piritta & Kyötikki, Saija (2011). Kehatajuteraapia. Kehonhahmotusharjoitus-DVD eheämmän kehonkuvan ja kotiharjoittelun tukena anoreksiapotilailla. Saimaan ammattikorkeakoulu.

Nisula, Emmi & Tölli, Helena (2012). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus psykofyysisestä fysioterapiasta kroonisen kivun hoidossa. Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu.

Nivala, Juuli & Tavi, Petra (2021). Psykofyysisen fysioterapian työkaluja kroonisen kivun hoitoon: kroonisten kipuasiakkaiden ryhmäohjauksen materiaali. LAB.

Niveri, Pauliina & Nummila, Vilma (2021). Harjoitusopas luontoliikunnan ohjaajille. Metropolia.

Nousiainen, Nina (2017). Erityisherkkä ihminen fysioterapeutin asiakkaana. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Nukarinen, Sakran, Hinkkanen, Aino & Maunuksela, Iida (2011). Anoreksia nervosaa sairastaneiden kokemuksia fysioterapiasta Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Saimaan ammattikorkeakoulu.

Nurmela, Kirsi & Päivänurmi, Jonna (2014). Ahdistuneisuuden kanssa elävien nuorten kokemuksia psykofyysisen fysioterapian vaikutuksista arjen toimintakykyyn. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Nurminen, Anniina & Heinonen, Maria (2011). Psykofyysinen fysioterapia lastenkodissa. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Nykänen, Tuuli & Juopperi, Oona (2019). Psykofyysinen fysioterapia lasten ja nuorten ylipainon hallinnassa: Kirjallisuuskatsaus. Metropolia.

Nylund, Carola, Peltola, Miia & Saastamoinen, Annastiina (2016). Migreeni ja liikunta: vaikuttaako migreeni liikuntaan vai liikunta migreeniin? Turun ammattikorkeakoulu.

Nyrhinen, Maija & Ollikkala, Ulla (2011). Rentoudu ja hengitä: muutokset rentoutumisen kokemuksissa ja hengityksessä kuuden viikon mittaisen Slowpuls-harjoittelun aikana. Lahden ammattikorkeakoulu.

Nätkynmäki, Anna (2021). Fyysinen harjoittelu osana fysioterapiaa multippeliskleroosin uupumuksessa. Jamk.

Nöjd, Hanna (2011). Masentuneiden kokemuksia yksilöfysioterapiajaksosta Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Saimaan ammattikorkeakoulu.

Ohralahti, Tiina (2010). Luonto elvyttää. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Oikarinen, Sanni & Turunen, Sini (2020). Avaimia parempaan uneen – Työkaluja uniterveyden parantamiseksi työikäisille. Savonia.

Oisalo, Niina & Salmen-Rautavuori, Hanna (2022). Psykofyysisen fysioterapian lähestymistapa ratsastusterapiassa. Turun ammattikorkeakoulu.

Ojala, Johanna (2011). Eheällä mielellä – kehon kielellä. Oppimateriaalia psykofyysisestä fysioterapiasta Oulun seudun ammattikorkeakoulun fysioterapian opiskelijoille. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Oksanen, Paula & Lammasniemi, Iida (2016). SomeBody -menetelmän soveltuvuus erityislasten psykososiaalisen toimintakyvyn tukemiseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Olin, Hannah (2022). Fysioterapi i behandlingen av utbrändhet och orsakerna bakom dess effekt. Arcada.

Ovaska, Annika (2020). Huomioiden, hengittäen, hyväksyen: opas vireystilan säätelyyn. Metropolia.

Owusu, Julian (2013). Kehonosien keskinäiset suhteet: Bartenieff Fundamentals lähestymistapana fysioterapeuttiseen harjoitteluun. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Paakkinen, Annika & Kautto, Johanna (2011). Body Awareness Therapyn mahdollisuudet edistää mielenterveyskuntoutujan toimintakykyä. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus HyvinvointiTV®:n ohjelmasuunnittelun tueksi. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Pajari, Roosa, Eerola, Anniina & Parikka, Johanna (2018). Green Care -menetelmiin perustuvan luontoavusteisen fysioterapian vaikutukset ikääntyneen terveyskuntoon – Case-tapaus. Karelia.

Pajukorpi, Johanna (2017). Therapeutic Effects of Sauna Yoga in Patients with Chronic Pain. Samk.

Palovaara, Marjo & Rantala, Laura (2012). Minä itse! Opas fysioterapian keinoista 3–5-vuotiaan somaattisesti pitkäaikaissairaan lapsen ruumiinkuvan eheyttämiseksi. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Paloposki, Tuuli-Marjatta (2012). ”On helpompi hengittää”. Sovellettujen psykofyysisten harjoitteiden vaikutuksia yksilön fyysiseen toimintakykyyn ja stressinhallintaan. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Pakkanen, Eveliina & Käkelä, Siru (2021). Hermostoa rauhoittavien harjoitteiden vaikutus unen laatuun ja palautumiseen: interventiotutkimus vuorotyötä tekevälle hoitohenkilökunnalle. SeAMK.

Partanen, Erica (2022). Physiotherapy for Clients with Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)- Independent Learning Material for Physiotherapy Students. Samk.

Parvinen, Jenna & Silander, Sallamari (2021).Rentoutusharjoitukset työikäisten migreenin hoidossa. LAB.

Pehkonen, Elina & Peltomaa, Noora (2020). Lasten tunnetaitojen tukeminen motorisin keinoin. Oamk.

Pellinen, Annika & Keinänen, Kirsi (2015). Fibromyalgiapotilaiden fysioterapia Suomessa. Saimaan ammattikorkeakoulu.

Pentti, Riikka & Puhakka, Matleena (2021). Etäohjauksella toteutetut hengitysharjoitukset kroonista kipua sairastaville. LAB.

Perilä, Jasmini (2017). Psykofyysinen fysioterapia tunnetummaksi. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Peritalo, Iina & Sallinen, Anu (2020). Traumatisoituneen psykofyysinen fysioterapia: kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus erityispiirteistä ja yleisimmistä menetelmistä. TAMK.

Pernu, Kaisa & Orava, Iris (2016). Seminole- Voittamaton minä. Tapahtuma sydännuorille ja aikuisille. Oulun ammattikorkeakoulu.

Perälä, Anna (2016). ”Mistä se liike lähtee?” Kokemuksia kehotietoisuudesta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Pesonen, Janna (2014). ”Ei oo noloo tuntee itsessään hyvää oloo”. Tarina-cd lapsen voimaannuttamiseksi. Tampereen ammattikorkeakoulu, Hoitotyö.

Pihlajavaara, Nella & Rönkkö, Veera (2018). Psykofyysinen fysioterapia yleistyneen
ahdistuneisuushäiriön hoitomuotona: Integroiva kirjallisuuskatsaus
. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Piironen, Aino-Kaisa, Hämäläinen, Hanne & Nevalainen, Elina (2015). Kuntouttavan ryhmätoiminnan kehittäminen kotona asuville muistisairautta sairastaville ja heidän puolisoilleen. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Pirttioja, Markus & Kokko, Tino (2022). Sanat voi satuttaa: sanojen negatiiviset vaikutukset alaselkäkivun fysioterapiassa – kirjallisuuskatsaus. Metropolia.

Pitkänen, Elina (2014). Fibromyalgiaa sairastavien liikunta-aktiivisuuden lisääminen. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Pitkäniemi, Sirpa, Korhonen, Panu & Mehnert, Suvi (2012). ”Mielen ja kehon harmoniaa” Masennuspotilaiden kehotietoisuuskokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Pollari, Antti (2010). Syömishäiriöisen nuori lastensuojeluyksikössä : tukimenetelmiä arkeen ja nuoren itsenäistymiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaaliala.

Portimo, Karoliina (2013). Tapaustutkimus. Lastenkotinuoren ja ohjaajan kokemuksia psykofyysisistä harjoitteista. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Puhakka, Kati & Nybonn, Emilia (2020). Virtuaalisesti liikkumaan – opas masentuneiden VR-pelaamisen ohjaamiseen. Laurea.

Punsár, Taavi (2017). Kroonisesta unettomuudesta kärsivien palautuminen : tarkastelussa työterveyshuollon Unen taito- ryhmä. Tutku AMK.

Puttonen, Arja (2012). Basic Body Awareness Terapia osana opiskelijan ammatillista kuntoutusta. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Pyykönen, Minna (2021). Elvyttävää liikettä: taukoliikuntajuliste opettajille työkuormituksesta palautumisen tueksi. Metropolia.

Pääkkönen, Minna & Varis, Emmi (2014). Kehonkuvaharjoitteet psykiatriselle potilaille: kyselytutkimus psykiatristen potilaiden kanssa työskenteleville fysioterapeuteille. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Pöllänen, Vertti (2015). Alexander-tekniikan potentiaali kuntoutuksessa: kirjallisuuskatsaus ja vertailu kroonisen alaselkäkivun hoitoon. Metropolia Ammattikorkeakolulu.

Pölönen, Kirsi (2006). Rentoutuskurssi. Lahden ammattikorkeakoulu.

Rahikkala, Annukka & Moilanen, Mari (2013). Vangin kehonkuva: Laadullinen tutkimus vangin kehonkuvasta. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Raitamäki, Susanna & Sinisalo, Johanna (2015). Rentoutuminen psyykkisen kriisin kokeneiden maahanmuuttajien tukena. Turun ammattikorkeakoulu.

Rajatalo, Joonas & Varpanen, Maija (2017). Oman kehon opissa. Kehotietoisuusharjoitusten suunnittelu Espoon mielenterveysyhdistys ry:lle. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Rauatmaa, Helena, Rahkola, Katja & Liinanki, Katriina (2016). Psykofyysinen fysioterapia. Esittelyvideo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian klinikalle. Oulun ammattikorkeakoulu.

Rawlins, Katariina (2017). Rentoutusmenetelmien merkityksiä psykofyysisessä kuntoutuksessa: tapaustutkimuksena hoitokoti. Turun ammattikorkeakoulu.

Repo, Minna (2016). Kuuntele kehoasi. Psykofyysinen fysioterapia osana hiljaisuuden retriittiä. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Repo, Vivian (2019). Rentoutusharjoittelun hyödyt rintasyöpään sairastuneille: Kokemuksia ohjatusta rentoutusharjoituksesta Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Pink Power -tapahtumasta. Laurea.

Reunamäki, Lassi & Tiitto, Simo (2019). Kivunhallintaryhmästä keinoja kroonisen kivun kanssa elämiseen. SeAMK.

Riikonen, Riina & Siika-aho, Anna (2015). Muodostelmaluistelijan palauttava harjoitusohjelma hengityksen näkökulmasta. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Riskumäki, Ilona (2022). Lasten ja nuorten kroonisen kivun vaikutus arjen osallisuuteen : opas vanhemmille lapsen ja nuorten arjen osallisuuden tukemiseksi. Jamk.

Ritari, Ilmari (2021). Kehonkuva osana syömishäiriöpotilaan psykofyysistä fysioterapiaa: opas läheisille. XAMK.

Ruotsalainen, Anne, Tuomola, Taina & Raatikainen, Anja (2013). Basic Body Awareness Therapy -menetelmä ja sen vaikutukset psykofyysisessä fysioterapiassa. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Ruotsalainen, Miia & Suontausta, Outi (2016). Calm down right now. Rentoutumisen opas nuorten psykofyysisen toiminnan tukemiseksi. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Ruuskanen, Vivi & Öst, Vera (2018). Basal Kroppskännedom (BK) som terapeutiskt närmelsesätt vid vård av patienter med ätstörning eller depression. Arcada.

Rytölä, Johanna & Kantonen, Anna (2014). SOMEBODY® toimintamallin soveltaminen yläkoulun toimintaympäristössä. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Ryynänen, Olga & Raipala, Anita (2021). Lukiolaisten stressin lieventäminen psykofyysisen fysioterapian menetelmin: opas lukiolaisille. Jamk.

Rämö, Sannamari & Saarre, Satu (2015). Liikunta on parasta huumetta: vieroitusoireiden lievittyminen liikunnan avulla. Turun ammattikorkeakoulu.

Saarela, Petri & Kuukasjärvi, Marko (2010). Keho, mieli ja vuorovaikutus: kokemuksia liikuntaterapiaryhmästä nuorisopsykiatrisella osastolla. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Saarinen, Pauliina (2020). Korjaavia kokemuksia kosketuksesta : VIVIEN – Victim Violence Educational Network. Samk.

Salin, Heidi & Koponen, Kaisa (2012). Mieli ja keho tasapainossa : rentoutumis- ja kehonhahmotusharjoitukset mielenterveyskuntoutujien tukena. Saimaan ammattikorkeakoulu.

Salo, Oona (2018). Body and mind meet: A functional day for the members of Helsinki and Uusimaa Association for Visually Impaired. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Salo, Susanna (2012). Paniikkihäiriö, moniuloitteinen ongelma, monipuolinen kuntoutus. Psykofyysisen fysioterapian mahdollisuudet osana paniikkihäiriökuntoutusta. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Salonen, Marianne (2008). Kehontuntemusharjoitteilla toimivampaan kehon ja mielen yhteistyöhön. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Salonen, Merja (2021). Taide kuntoutumisen tukena: kirjallisuuskatsaus. Metropolia.

Siekkinen, Satu & Kaapro, Julia (2016). SomeBody®-menetelmän soveltaminen alakoulun luokkaympäristöön. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Siivonen, Nelli, Grönholm, Taija & Suominen, Irina (2016). Sovussa kivun kanssa: psykofyysinen lähestymistapa kroonisen kivun itsehoidossa. Lahden ammattikorkeakoulu.

Siimestö-Johnson, Soile & Lindroos, Tanja (2018). Voimaannuttavaa stressinhallintaa: Stressinhallintaa tukeva ryhmätoimintamalli työikäisille. Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu).

Siitonen, Ilona (2012). Kehotietoisuusharjoittelun koetut vaikutukset Parkinsonin taudin fysioterapiassa: ”Huonot päivät pakottavat kuuntelemaan kehoa”. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Siliämaa, Pirjo (2017). Matkalla liikkumaan. Kerhokokeilu Oma valinta -hankkeelle yläasteikäisten tyttöjen liikkumisen aktivoimiseksi. Lahden ammattikorkeakoulu.

Sirviö, Suvi & Säkkinen, Johanna (2019). Sovellettu rentoutus fysioterapeuttisena menetelmänä: Asiakkaiden kokemuksia sovelletusta rentoutuksesta. Oamk.

Sujala, Minna & Husu, Titta (2011). Kehotietoisen liikunnan vaikutus krooniseen kipuun. Vaikutus intensiteettiin ja toiminnantasoon. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Summanen, Annukka & Tauru, Milka (2020). MINÄ KEHOSSANI -tapahtuma : toteutus ja materiaalin tuottaminen tilaajalle. Turku AMK.

Sundqvist, Linda (2006). Kehontuntemus työstressin hallintamenetelmänä TYKY-ryhmässä: pilottiryhmän toteutus Hyvinvointipalvelutoiminnan oppimiskeskuksessa Fysipisteessä tutkimuksellisella otteella. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Susi, Renita & Veikkola, Venla (2021). Metsä- ja luontoympäristön yhteys palautumiseen työpäivän aikana: integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Turku AMK.

Sorvala, Laura & Vaarapuro, Veera (2021). Keho ja mieli rennoiksi: itsehoito-opas unettomuuteen psykofyysisen fysioterapian keinoin. Lapin AMK.

Sääksjärvi, Sanna & Lintu, Iira (2015). ”Ihminen on kohdattava ihmisenä” – fysioterapeuttien kokemuksia mielenterveyden häiriötä sairastavan asiakkaan fysioterapiasta. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Talaja, Riia & Huuskonen, Jenna (2022). Odotusten ja tunteiden vaikutus harjoittelun jälkeiseen kipuun: kirjallisuuskatsaus harjoittelun aiheuttamasta hypoalgesiasta. Metropolia.

Tapiovaara, Matias & Vanhatalo, Tiina (2020). Metsäterapia kroonisen kivun hallinnassa : internetsivujen käsikirjoituksen ja metsäterapiaharjoitusten kehittämistyö Terveyskylä-palvelun Kuntoutumistalolle. Laurea.

Tarssanen, Anne-Maria & Härkönen, Sari (2011). Kroonisesti kipuilevien kehotietoinen ryhmäliikunta osana työfysioterapiaa. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Teräsheimo, Suvi & Keipi, Marko (2012). Fysioterapeutin rooli perhekurssilla: dysmeliaa sairastavan lapsen kuntoutuksen tukeminen fysioterapian keinoin. Lahden ammattikorkeakoulu.

Tenhola, Riikka & Kakkonen, Emma (2018). Keho-ryhmäläisten suhtautuminen omaan kehoon. Jamk.

Tervanen, Milla (2014). Omaishoitajien hyvinvoinnin tukeminen – kokemuksia liikuntaryhmän toiminnan kehittämisestä psykofyysisiä menetelmiä hyödyntäen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Teräsheimo, Suvi & Keipi, Marko (2012). Fysioterapeutin rooli perhekurssilla: dysmeliaa sairastavan lapsen kuntoutuksen tukeminen fysioterapian keinoin. Lahden ammattikorkeakoulu.

Tirkkonen, Saija (2010). Musiikkirentoutuksen vaikutukset päihdepsykiatristen potilaiden kipuun. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Tolvila, Laura & Käpynen, Maiju (2011) ”Se on vaan jotenki niin hyvännäkönen ku kattoo peilistä”. Tapaustutkimus kehitysvammaisille nuorille ohjattujen psykomotoristen harjoitteiden vaikutuksista. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Torvinen, Laura (2019). Unen ja palautumisen merkitys – Unikäsikirja kipupotilaille. Samk.

Tuimala, Liisa (2012). Internetsivusto psykofyysisestä lähestymistavasta nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Tuononen, Maria & Kanerva, Essi (2020). Herkästi aistivan lapsen osallisuus urheilutoiminnassa. Metropolia.

Tuomi, Jenni & Auvinen, Hanna (2009). Elämää pakolaisena Libanonissa. Palestiinalaisnaisen kokemuksia kehon ja mielen yhteydestä. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Tuomisto, Suvi & Rintakomsi, Sanni (2016). Laihuushäiriöstä toipuvien kokemuksia fysioterapiasta. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Turunen, Jenny (2017). Fysioterapiaa metsässä: luonto terapeuttisen harjoittelun ympäristönä. TAMK.

Uhlbeck, Veera (2018). Rentoutuminen stressin lievityksessä – kehon ja mielen rentoutuksia Virkistyshotelli Yyterin käyttöön. Samk.

Uusikylä, Tiina (2021). Shinrin-yoku: Kirjallisuuskatsaus metsäkylvyn terveys- ja hyvinvointihyödyistä sekä hyödynnettävyydestä kuntoutuksessa. Turku amk.

Uusitalo, Toini & Salminen, Petra (2016). Lihavuusleikkauspotilaan leikkauksen jälkeinen psyykkinen hyvinvointi. Kirjallisen ohjausmateriaalin laatiminen. Oulun ammattikorkeakoulu.

Uutela, Annika & Hirn, Paavo (2010). Liikunta fibromyalgian oireiden hallinnassa: suosituksia fysioterapeutin työkaluksi kuntoutujan neuvontaan. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Vaininen, Satu (2016). SomeBody® lukkojen avaajana. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Valkama, Tytti & Heinonen, Kirsi (2010). Kehon kokonaisvaltaisen tutkimisen käsikirjan suomentaminen. The Comprehensive Body Examination (CBE). Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Vanhatalo, Isabell (2016). SomeBody® -ryhmätoiminnan vaikutus alakoulun oppilaiden kehotietoisuus- ja tietoisuustaitoihin. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Vigren, Ida (2016). Somebody ryhmätoiminnan soveltaminen mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Virtanen, Jenna-Maria (2017). Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemukset SomeBody®-menetelmän käytöstä lasten ja nuorten kanssa. Artikkeliopinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Vuorenmaa, Elina (2020). Nuori ME/CFS-potilas fysioterapian asiakkaana. TAMK.

Vähä-Hakula, Henna & Huttunen, Titta (2014). Mieli ja keho käsi kädessä. Sovellettu psykofyysinen fysioterapia syömishäiriöistä toipumisessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Wallin, Milla & Luja, Sanna-Kaisa (2019). Toiminnallisten neurologisten häiriöiden fysioterapia. Metropolia.

Wallinheimo, Kaisa (2021). Painonhallintainterventioon osallistuneiden naisten kokemukset fyysisestä aktiivisuudesta, kehotietoisuudesta ja voimavaroista. Jamk.

Wideman, Tarja & Ärjä, Sofia (2021). Psykofyysinen fysioterapia mielenterveystyössä: opas fysioterapeutille mielenterveys- ja päihdeosastolla työskentelyyn. Savonia.

Ylijoki, Elina & Ervasti, Heli (2015). Ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus krooniseen alaselkäkipuun osallistujien näkökulmasta. Oulun ammattikorkeakoulu.

Åman, Heidi & Tyrisevä, Sonja (2018). Uupumusryhmän kokemuksia rentoutumisharjoitteista työuupumuksen hoidossa. Saimaan ammattikorkeakoulu.