Kansainvälinen katsaus fysioterapeutin roolista syömishäiriöiden kuntoutuksessa (2016)

Soundyn ja kollegoiden vuonna 2016 julkaistu artikkeli ”Considering the role of physical therapists within the treatment and rehabilitation of individuals with eating disorders: An international survey of expert clinicians: Physiotherapy and eating disorders” toteaa, että tutkimusten mukaan fysioterapeuttisista lähestymistavoista voi olla erilaisten syömishäiriöiden kuntoutuksessa hyötyä. Koska fysioterapia on lupaava kuntoutusmuoto syömishäiriöissä, tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa … Jatka artikkeliin Kansainvälinen katsaus fysioterapeutin roolista syömishäiriöiden kuntoutuksessa (2016)

Seurantatutkimus BBAT-intervention vaikutuksista liikkeen laatuun, PTSD-oireisiin ja liikekokemukseen (2017)

PTSD-oireita ovat muun muassa kipu, lihasjännitys ja muut fyysiset tuntemukset. Fyysiset oireet ovat usein syynä fysioterapiakäynnille. Tässä tutkimuksessa katsottiin Basic Body Awareness Therapyn vaikutuksia jälkitraumaattisen stressioireyhtymän oireisiin. Tutkimus oli pääasiassa määrällinen, mutta siinä hyödynnettiin myös laadullisia menetelmiä, kuten puolistrukturoitua haastattelua. Tutkimukseen valikoitui alustavasti 18 henkilöä, joista 13 lopulta osallistui tutkimukseen. Osallistujat olivat kaikki täysi-ikäisiä ja … Jatka artikkeliin Seurantatutkimus BBAT-intervention vaikutuksista liikkeen laatuun, PTSD-oireisiin ja liikekokemukseen (2017)