Keho, Kriittinen fysioterapiatutkimus, Teoria

Fysioterapia, keho ja kehollisuus

Lukuaika: 5 minuuttia Juttu pähkinänkuoressa: Biomedikaalinen ymmärrys kehosta on ollut fysioterapeuteille historiallisesti tärkeä, mutta se antaa kehosta vain kapean kuvan. Kehollisuuden (ei vain kehon) ymmärtäminen vaatii moniuloitteisempaa näkemystä. Keho ei ole pelkästään biologinen ja psykologinen, vaan myös sosiaalisesti rakentunut: kulttuuriset, poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät muovaavat kehoamme ja käsitystämme kehosta. Kehollisuuden (embodiment) käsite kattaa sekä… Jatka lukemista Fysioterapia, keho ja kehollisuus

Fenomenologia, Kosketus, Vuorovaikutus

Fenomenologinen tutkimus kosketuksesta fysioterapiassa

Lukuaika: 8 minuuttia Juttu pähkinänkuoressa: Kosketus on fysioterapiassa jokapäiväistä, melkeinpä itsestäänselvyys. Sen teoreettisia lähtökohtia tunnetan kuitenkin huonosti. Tutkimuksessa tarkasteltiin kosketuksen merkitystä fysioterapiassa fenomenologisesta näkokulmasta. Kosketuksessa ei ole kyse yksinkertaisesta ihokontaktista vaan paljon monimutkaisemmasta kehojen vuorovaikutuksesta. Kosketuksen ja liikkeen synnyttämä vuoropuhelu fysioterapeutin ja kuntoutujan välillä on tärkeä. Kosketuksen kautta kuntoutujaa ohjataan tunnustelemaan oman kehonsa kapasiteettia, rajoja… Jatka lukemista Fenomenologinen tutkimus kosketuksesta fysioterapiassa

palautuminen, uni

Lyhyiden päiväunien vaikutus väsyneisyyteen pitkitetyssä univajeessa

Juttu pähkinänkuoressa: Päiväunet helpottivat väsyneisyyttä 6-8 tuntia päiväunien jälkeen ihmisillä, joille aiheutettiin pitkittynyttä univajetta laboratorio-olosuhteissa. Subjektiivisesti koettuna päiväunen vaikutus tuntui vielä sen jälkeen, kun väsyneisyys oli objeketiivisesti mitattuna palannut päiväunta edeltäneelle tasolle. Päiväunien vaikutukset eivät näkyneet enää seuraavana päivänä, joten tutkijat kehoittavat varovaisuuteen määrätä päiväunia rutiininomaisesti hoitona pitkittyneeseen univajeeseen. Tutkimuksen tausta Saletinin ja kollegoiden (2017)… Jatka lukemista Lyhyiden päiväunien vaikutus väsyneisyyteen pitkitetyssä univajeessa

Kipu, Kommunikaatio, Vuorovaikutus

Kipua on vaikea pukea sanoiksi: ilmaisukeinoja kivulle taiteesta

Juttu pähkinänkuoressa : Kivun ilmaiseminen kielellisesti voi olla vaikeaa, joten tutkimuksessa etsittiin sen sanoittamiseen keinoja taideilmaisun kautta Taiteen tekeminen auttoi kivun tekemisessä käsin kosketeltavaksi ja kehon ulkopuoliseksi, jonka kautta siihen voitiin suhtautua uudella tavalla. Kipua ilmaistiin sekä arkipäiväisenä että erityislaatuisena. Kuvat, äänet ja esineet toivat esille sanoja intensiivisempiä ilmauksia kivusta. Kivun komminkointi on vaikeaa Tarr,… Jatka lukemista Kipua on vaikea pukea sanoiksi: ilmaisukeinoja kivulle taiteesta

Lapset ja nuoret, Neuropsykiatrinen kuntoutus

ADHD ja fyysinen aktiivisuus: systemaattinen katsaus ja meta-analyysi liikunnan keskeyttämiseen lapsilla ja nuorilla

Juttu pähkinänkuoressa: Katsauksen mukaan lasten ja nuorten liikuntamotivaatioon voidaan vaikuttaa oikeanlaisella liikuntalajilla tai -tyypillä. Urheilu- ja leikkiterapiat ovat suositeltavampia kuin yleinen aerobinen harjoittelu tai jooga. Liikunnan järjestämiseen liittyvät asiat, kuten kuka liikunnan järjestää tai ohjaa, eivät näytä olevan merkittäviä tekijöitä liikunnan keskeyttämiseen. Liikuntakerran kesto tai koko liikuntaintervention pituus eivät myöskään vaikuta merkittävästi. Liikunnan suunnittelussa lapsen… Jatka lukemista ADHD ja fyysinen aktiivisuus: systemaattinen katsaus ja meta-analyysi liikunnan keskeyttämiseen lapsilla ja nuorilla

Psykofyysinen fysioterapia, Syömishäiriöt

Kansainvälinen katsaus fysioterapeutin roolista syömishäiriöiden kuntoutuksessa

Soundyn ja kollegoiden vuonna 2016 julkaistu artikkeli ”Considering the role of physical therapists within the treatment and rehabilitation of individuals with eating disorders: An international survey of expert clinicians” toteaa, että tutkimusten mukaan fysioterapeuttisista lähestymistavoista voi olla erilaisten syömishäiriöiden kuntoutuksessa hyötyä. Koska fysioterapia on lupaava kuntoutusmuoto syömishäiriöissä, tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kansainvälisesti, millaisia käytäntöjä ja… Jatka lukemista Kansainvälinen katsaus fysioterapeutin roolista syömishäiriöiden kuntoutuksessa

BBAT, Psykofyysinen fysioterapia, Traumaperäinen stressioireyhtymä

Seurantatutkimus BBAT-intervention vaikutuksista liikkeen laatuun, PTSD-oireisiin ja liikekokemukseen

PTSD-oireita ovat muun muassa kipu, lihasjännitys ja muut fyysiset tuntemukset. Fyysiset oireet ovat usein syynä fysioterapiakäynnille. Tässä tutkimuksessa katsottiin Basic Body Awareness Therapyn vaikutuksia jälkitraumaattisen stressioireyhtymän oireisiin. Tutkimus oli pääasiassa määrällinen, mutta siinä hyödynnettiin myös laadullisia menetelmiä, kuten puolistrukturoitua haastattelua. Tutkimukseen valikoitui alustavasti 18 henkilöä, joista 13 lopulta osallistui tutkimukseen. Osallistujat olivat kaikki täysi-ikäisiä ja… Jatka lukemista Seurantatutkimus BBAT-intervention vaikutuksista liikkeen laatuun, PTSD-oireisiin ja liikekokemukseen