Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopintojen kehittämistehtävät

Tällä listalla on kaikki Theseuksessa julkaistut TAMK:n psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopintojen (30 op) kehittämistehtävät sekä Lähteenmäen ja Jaakkolan toimittamat PIRAMK:n erikoistumisomintojen artikkelikokoelmat (2002-2009).

Voit ilmiantaa oman kehittämistehtäväsi yhteydenottolomakkeen kautta, jos jostain syystä emme ole työtäsi löytäneet ja toivot sen lisäämistä listalle.

logo

Aittokallio, Jenni (2013). Kehon kokeminen raskauden aikana. Kirjallisuuskatsaus raskaudenaikaisesta kehonkuvasta ja kehotyytyväisyydestä. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Andersson-Simppula, Lora (2013). Traumatisoituneen asiakkaan psykofyysinen fysioterapia. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Balk, Tanja (2013). Kehotietoisuusryhmä psykiatrisessa vankisairaalassa. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Hasan, Anna & Koskimäki, Päivi (2010). Hyvä Uni? Osallistujien kokemuksia unihäiriön kanssa elävien fysioterapiaryhmästä. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Helander, Maria (2013). Kun tunteille ei löydy sanoja. Kehotietoisuusharjoittelun vaikutus psykosomaattisesti oireilevan asiakkaan oireisiin ja toimintakykyyn. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Herva, Iita-Mari (2015). Traumaperäinen stressihäiriö ja krooninen kipu. Fysioterapia kidutuksen uhriksi joutuneen kuntoutuksessa. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Härkönen, Jenni (2015). Videoitu rentoutusharjoitus Mielenterveystalo.fi-verkkopalveluun. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kainulainen, Marja (2015). Tietoisesti kehossa kehoa kuunnellen. Kehotietoisuusharjoitteita psykofyysisestä fysioterapiasta kiinnostuneille fysioterapeuteille ja fysioterapeuttiopiskelijoille. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Karttunen, Liisa & Alajoki, Katariina (2013). Syömishäiriötä sairastavien kuntoutujien kokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Korhonen, Miia (2013). Psykofyysinen hengitysterapia osana fysioterapeutin toimenkuvaa aikuispsykiatrian poliklinikalla. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kuivalainen, Arja (2010). Rentoudesta voimavaroja -kurssin koetun hyödyn osoittaminen. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Laitinen, Hannele (2015). Keho kumppaniksi ihmetellen, kokien ja oppien: ahdistuksen säätely psykofyysisessä fysioterapiassa. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Latokartano, Katriina (2013). Konversiopotilaan kohtaaminen akuutilla osastolla. Psykofyysinen lähestymistapa. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Lähteenmäki, Marja-Leena & Jaakkola, Raija, toim. (2002). Psykofyysinen fysioterapia. Kohti oman kehon kuulemista, omassa ruumiissa asumista. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Opinnäytetyöt. Nro 2. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.

Lähteenmäki, Marja-Leena & Jaakkola, Raija, toim. (2007). Psykofyysinen fysioterapia 2. Kehon tuntemisesta kehon ymmärtämiseen. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Opinnäytetyöt. Nro 4. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.

Lähteenmäki, Marja-Leena & Jaakkola, Raija, toim. (2009). Psykofyysinen fysioterapia 3: kokemus kehossa. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Opinnäytetyöt. Nro 5. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.

Maljanen, Maria (2013). Tassujen tohinaa ja hännän heilutuksia. Harjoitusesimerkkejä ikääntyneen kehotietoisuuden tukemiseksi koira-avusteisen fysioterapian keinoin toteutettuna. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Mustonen, Katja (2015). Kehonkuva nuorisopsykiatrisen fysioterapian viitekehyksenä. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Mäenrinta, Ellen (2015). Syömishäiriökuntoutujien hoitopolku. Peruskouluikäisten psykofyysinen fysioterapia Tampereen kaupungilla. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Mäntynen, Mari (2015). Hengitän ja tunnen kehoni. Luova liike psykofyysisessä fysioterapiassa. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Nieminen, Lilian (2013). Basic Body Awareness terapia, harjoittelu pienryhmässä. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Niiranen, Mikko (2013). Anna minulle hetki aikaa. Kuvaus psykofyysisestä fysioterapiaprosessista fysioterapeutin näkökulmasta. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Nikkola, Suvi Maria (2015). ”Vartaloni on kuin ameba”. Psykofyysisen fysioterapian lomakkeet kehonkuvan arvioinnissa ahmintahäiriössä. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Pimiä, Pirjo (2015). Psykofyysinen fysioterapia pähkinänkuoressa. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Pylvänen, Maarit (2015). Psykofyysisen fysioterapian mahdollisuudet painon hallinnassa ja kehonkuvan eheyttämisessä lihavilla naisilla. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Pärmäkoski, Ilkka (2015). Entistä vahvempi. Loukkaantuneiden urheilijoiden kokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Salminen, Ulla (2010). Iäkkään ja heikon aivoverenkiertohäiriöpotilaan omaisen tukeminen geriatrisella vuodeosastolla. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Skarp, Johanna. (2012). ”Keho on se, mikä on ihmisen ympärillä” : kokemuksia kehonkuvapiirroksen käytöstä ylipainoisten nuorten ryhmässä. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Somiska, Marjukka (2015). Psykofyysinen fysioterapia aikuisten työuupumus-kuntoutuskursseilla Kaisankodissa: suorittamisesta hellittämiseen. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Tikkanen, Tiina (2013). Ruumiinkuvan vakauttamisryhmä traumaperäisistä oireista kärsiville. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Väisänen, Jonna (2015). Kauniita unia. Psykofyysinen fysioterapiaryhmä unettomuudesta kärsiville. Tampereen ammattikorkeakoulu.