Kirjallisuutta kotimaisilla kielillä

Psykofyysiseen fysioterapiaan liittyvää kirjallisuutta kotimaisilla kielillä. Listan kaikki teokset eivät ole vertaisarvioituja, mutta pyrimme sisällyttämään ainoastaan laadukkaita teoksia. Arvioimme jokaisen teoksen laatua, siksi päivitämme ja laajennamme listaa hiljalleen.

logo

Kipu

Granström, Veikko (2010). Kipu ja mieli, Helsinki: Edita.

Stefan Magnusson & Clas Mannheimer (2015). Långvarig smärta: behandling och rehabilitering. Studentlitteratur AB.

Hengitys

Martin, Minna, Maila Seppä & Päivi Lehtinen (2014). Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. 2 painos. Tampere: Mediapinta.

Trauma

van der Kolk, Bessel (2017). Jäljet kehossa. Trauman parantaminen aivojen, mielen ja kehon avulla. Helsinki: Viisas elämä.

Kosketus

Elo, Mika, toim. (2014). Kosketuksen figuureja. Helsinki: Tutkijaliitto.

Kinnunen, Taina (2013). Vahvat yksin, heikot sylityksin. Otteita suomalaisesta kosketuskulttuurista. Helsinki: Kirjapaja.

Uvnäs Moberg, Kerstin (2007). Rauhoittava kosketus: oksitosiinin parantava vaikutus kehossa. Helsinki: Edita.

Filosofia ja sosiaalitieteet

Berger, Peter L. & Thomas Luckmann (1994). Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen: Tiedonsosiologinen tutkielma.  Helsinki: Gaudeamus.

Heinämaa, Sara (2000). Ihmetys ja rakkaus: Esseitä ruumiin ja sukupuolen fenomenologiasta. Helsinki: Nemo.

Klemola, Timo (1990). Liikunta tienä kohti varsinaista itseä: Liikunnan projektien fenomenologinen tarkastelu. (Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, 12.) tampere: Tampereen yliopisto.

Klemola, Timo (1998). Ruumis liikkuu – liikkuuko henki? Fenomenologinen tutkimus liikunnan projekteista. (Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, 66.) Tampere: Tampereen yliopisto.

Kotkavirta, Jussi, toim. (2007). Persoonia vai ihmisiä. Helsinki: Gaudeamus.

Kuusela, Pekka & Mikko Saastamoinen, toim. (2000). Ruumis, minä ja yhteisö: Sosiaalisen konstruktionismin näkökulma. Kuopio: Kuopion yliopisto.

Laine, Timo & Petri Kuhmonen (1995). Filosofinen antropologia: Ihmisen kokonaisuutta etsimässä. Jyväskylä: Atena.

Parviainen, Jaana (1994), Tanssi ihmisen eksistenssissä: Filosofinen tutkielma tanssista. (Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, 51.) Tampere: Tampereen yliopisto.

Parviainen, Jaana (2006). Meduusan liike. Mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa. Helsinki: Gaudeamus.

Rauhala, Lauri (1983). Ihmiskäsitys ihmistyössä. Helsinki: Gaudeamus.

Talvitie, Vesa (2015). Arkipsykologiasta aivotutkimukseen. Kysymyksiä psykologian filosofiasta. Helsinki: Basam Books.

Raskaus ja lapset

Butters M. 2007. hauras. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Kertomus raskaana olevan matkasta kehoonsa. Kirja tarjoaa voimaa raskauteen kehonkuvan vahvistamisen kautta.

Huikko, Eeva & Isoniemi, Eliisa (2006) Miltä Sipukaisesta tuntuu? Helsinki: Psykologien kustannus, 2006 .
Tunnetaitoja 3–7v lapsille. Kirjan tilanteet ovat arkisia ja lorumuoto lapsille mieluisa. Kirjassa on hyviä kysymyksiä tunteista keskustelun tueksi.

Núñez Pereira, Christina & Valcárcel, Rafael R. (2018) Tunnehetket. Ilman tunteitasi et olisi sinä. Jyväskylä: PS-kustannus.
Tunteiden kehollista ilmenemistä on kuvattu värikkäästi niin sanallisestikin, kuin kuvallisestikin. Soveltuu 3–16-vuotiaille.

Zimmer, R. (2011). Psykomotoriikan käsikirja – Teoriaa ja käytäntöä lasten psykomotoriseen tukemiseen. Lahti: VK-kustannus Oy.

Elokuva: Inside Out – mielen sopukoissa  (2015)
Suosittu tunnetaitoelokuva, joka käsittelee iloa, kiukkua, inhoa, pelkoa ja surua. Ikäraja 7-vuotta, mutta soveltuu aikuisen kanssa katsottavaksi jo 5-vuotiaasta alkaen. Tukee tunteiden kehollista tunnistamista, sanoittamista ja säätelyä.

Laululeikit+cd: Hirvonen, Siina (2012.) Siinan taikaradio + cd. Tammi.
Laululeikkeja, joiden avulla vahvistaa kehontuntemusta, itsesäätelyä ja itsensä rauhoittamisen taitoja. Soveltuu 0-10 -vuotiaille.