Kirjoittajat

Jenni sivuilleJenni Aittokallio on fysioterapeutti (PIRAMK, 2008). Jenni on suorittanut psykofyysisen fysioterapian 30 opintopisteen laajuiset erikoistumisopinnot (TAMK, 2013), lasten fysioterapian täydennyskoulutuksen (TAMK 2019) sekä Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (TAMK, 2018). Jenni tutki YAMK opinnäytetyössään asiakkaiden kokemuksia neurologisesta avokuntoutuspolusta ja asiakkaille erityisen merkityksellisiä tekijöitä kuntoutuspolullaan. Opinnöytetyön kvalitatiivisen aineiston pohjalta julkaistaan pian vertaisarvioitu tutkimusartikkeli. Jenni työskentelee Tampereella psykofyysisenä fysioterapeuttina pääsääntöisesti lasten, nuorten ja odottavien ja synnyttäneiden äitien parissa. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat ahdistuneisuushäiriöiden sekä kehonkuvahäiriöiden fysioterapia.

Imppu sivuilleAnna Ilona Rajala on fysioterapeutti (PIRAMK, 2008), Master of Arts (University College London, 2013), filosofian väitöskirjatutkija (University of Brighton) sekä politiikan projektitutkija (MAB, Tampereen yliopisto). Vuodesta 2019 lähtien Anna on toiminut Critical Physioterapy Networkin hallituksen jäsenenä ja vuodesta 2020 Suomen Kuolemantutkimuksen Seura Ry:n vertaisarvioidun aikakauslehden toisena päätoimittajana. Anna on kiinnostunut laajasti ihmistieteellisestä tutkimuksesta fysioterapiassa ja terveysalalla, erityisesti etiikan, politiikan tutkimuksen, historian, kirjallisuuden, hoivatutkimuksen, kehon ja filosofian näkökulmista. Tällä hetkellä Anna tutkii filosofian väitöskirjassaan Adornon ajattelua ja fysioterapiaa. Marraskuussa 2019 hän aloitti projektitutkijana Tampereen yliopistossa aiheenaan fysioterapian ja dementian politiikka. Annan omaa terveysfilosofian blogia pääset lukemaan tämän linkin takaa.