Kokonaisvaltaisen fysioterapian käsikirja

Toim.  Anna I. Rajala, Jenni Aittokallio, Karita Palomäki ja Ulla Ollikkala
Kustannus Oy Duodecim, 2024

Kirjoituskutsu

Psykofyysisen fysioterapian tarve kasvaa. Muun muassa mielenterveyden ongelmat ovat lisääntymässä Suomessa. Terveyskirjaston mukaan vuosittain 1,5 % suomalaisista sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön. Psykofyysisen fysioterapian toiminta-alueet ulottuvat myös mielenterveyskentän ulkopuolelle ja siitä hyötyvät monenlaiset asiaksryhmät. Tämän toimitetun kokoelmateoksen tarkoitus on toimia psykofyysisen fysioterapian oppikirjana ja käsikirjana. Tavoitteena on yhteisvoimin tuottaa mahdollisimman kattava ja mahdollisimman laajalle yleisölle sopiva teos, jonka avulla voimme tuoda esille psykofyysisen fysioterapian valtavaa tietopohjaa ja vankkaa osaamista. Kirja koostuu eri kirjoittajien kirjoittamista luvuista.

Etsimme siis nyt kirjaan kirjoittajia psykofyysisen fysioterapian kentältä erilaisista työskentely-ympäristöistä ja eri puolilta Suomea. Tavoitteena on saada mahdollisimman laaja näkökulma Suomalaisen psykofyysisen fysioterapian käytänteistä. Moniammatilliset kirjoitukset ovat myös erittäin tervetulleita, mutta kirjoitusten päänäkökulma on fysioterapian käytännön työ. Lähtökohtaisesti suosittelemme yhteiskirjoittamista. Arvostamme myös tutkimuksellista näkökulmaa.

Kirjan kohdeyleisönä on fysioterapeutit ja fysioterapiaopiskelijat, psykofyysisen fysioterapian ammattilaiset sekä psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksessa opiskelevat ammattilaiset. Kirja on erinomainen käsikirja myös lähettäville lääkäreille ja muille sote-alan ammattilaisille. Myös asiakkaat ja kuntoutujat hyötyvät kirjasta, sillä tarkoituksena on välttää ammattijargonia mahdollisimman paljon. Toimituskunta toimii kirjoittajien tukena ja huolehtii kirjan yhtenäisyydestä.

Olemme suunnitelleet kirjan sisällön valmiiksi, mutta aiheita voi rajata kirjoittajien näkökulman ja asiantuntijuuden perusteella. Alla on muutama esimerkki, joista toivomme kirjoitusehdotuksia. Voit tiedustella myös muista valmiista aiheista (yhteystiedot alla).

Psykofyysinen fysioterapian toiminta-alueita (pidempiä lukuja n. 20000 merkkiä)

 • Päihdekuntoutus
 • Ahdistus, masennus
 • Syömishäiriöt
 • Toiminnalliset oireyhtymät
 • Nepsy
 • Trauma
 • TULES
 • Ikääntyneet, psykogeriatria
 • Neurologia
 • Kipu

Psykofyysisen fysioterapian keinoja (lyhyempiä esittelyjä 2000—8000 merkkiä)

 • Kehotunnetyöskentely
 • Taidelähtöiset menetelmät
 • Tietoisuustaidot
 • Kehonkuva, kehosuhde, liikesuhde
 • Luonto, Green Care
 • Kivunhoito
 • Psykoedukaatio
 • Voimavarat

Ehdotuksessa tulee olla lyhyesti esitettynä kirjoittajien tausta(t) ja osaaminen aiheen parissa, lyhyt suunnitelma sisällöstä käytännön työn näkökulma huomioiden sekä muutama keskeinen lähde.

Ehdotusten pituus on on 200—300 sanaa. Valitsemme kirjoittajat ehdotusten perusteella. Jos samasta aiheesta tulee useampi hyvä ehdotus, saatamme ehdottaa voimien yhdistämistä. Ehdotukset tulee lähettää osoitteeseen psykofyysinenfysioterapia@gmail.com 1.5.2023 mennessä. Ilmoitamme kirjoittajille valinnoista 1.6.2023 mennessä ja käsikirjoitusten ensimmäiset vedokset tulisi olla valmiita 1.10.2023 mennessä. 

Kirjoituskutsua saa jakaa kaikille, jotka voisivat olla kirjoittamisesta innostuneita!

Kirjaa on apurahalla tukenut Suomen Psykofyysien Fysioterapian Yhditys (PSYFY).