Keho, Kriittinen fysioterapiatutkimus, Teoria

Fysioterapia, keho ja kehollisuus

Lukuaika: 5 minuuttia Juttu pähkinänkuoressa: Biomedikaalinen ymmärrys kehosta on ollut fysioterapeuteille historiallisesti tärkeä, mutta se antaa kehosta vain kapean kuvan. Kehollisuuden (ei vain kehon) ymmärtäminen vaatii moniuloitteisempaa näkemystä. Keho ei ole pelkästään biologinen ja psykologinen, vaan myös sosiaalisesti rakentunut: kulttuuriset, poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät muovaavat kehoamme ja käsitystämme kehosta. Kehollisuuden (embodiment) käsite kattaa sekä… Jatka lukemista Fysioterapia, keho ja kehollisuus

Fenomenologia, Kosketus, Vuorovaikutus

Fenomenologinen tutkimus kosketuksesta fysioterapiassa

Lukuaika: 8 minuuttia Juttu pähkinänkuoressa: Kosketus on fysioterapiassa jokapäiväistä, melkeinpä itsestäänselvyys. Sen teoreettisia lähtökohtia tunnetan kuitenkin huonosti. Tutkimuksessa tarkasteltiin kosketuksen merkitystä fysioterapiassa fenomenologisesta näkokulmasta. Kosketuksessa ei ole kyse yksinkertaisesta ihokontaktista vaan paljon monimutkaisemmasta kehojen vuorovaikutuksesta. Kosketuksen ja liikkeen synnyttämä vuoropuhelu fysioterapeutin ja kuntoutujan välillä on tärkeä. Kosketuksen kautta kuntoutujaa ohjataan tunnustelemaan oman kehonsa kapasiteettia, rajoja… Jatka lukemista Fenomenologinen tutkimus kosketuksesta fysioterapiassa