Väitöskirjat

Olemme pyrkineet sisällyttämään listalle psykososiaalisesta näkökulmasta tehtyjä fysioterapian ja terveysalan väitöskirjoja, jotka ovat psykofyysisen fysioterapian kannalta mielenkiintoisia.

Voit ilmiantaa oman tutkimuksesi yhteydenottolomakkeen kautta, jos jostain syystä emme ole työtäsi löytäneet. Päivitämme listaa jatkuvasti.

logo

Ojala, Tapio (2015). The essence of the experience of chronic pain: a phenomenological study. Jyväskylän yliopisto.

Piirainen, Arja (2006). Asiakkaan ja asiantuntijan pedagoginen suhde: Fenomenologinen tutkimus fysioterapiatilanteista asiakkaiden ja fysioterapeuttien kokemana. Helsingin yliopisto.

Reunanen, Merja A. T. (2017). Toimijuus kuntoutuskokemusten kerronnassa ja fysioterapian kohtaamisissa. Lapin yliopisto.

Saariaho, Tom (2012). Chronic pain, depressiveness and pain disability – The role of Early Maladaptive Schemas among Finnish pain patients and a control sample. Tampereen yliopisto.

Saariaho, Anita (2017). Alexithymia and Chronic Pain : Reflections of early maltreatment in chronic pain patients with a special focus on alexithymia with depression and early maladaptive schemas. Tampereen yliopisto.

Sallinen, Merja (2012). Women’s narratives on fibromyalgia, functioning and life events. Jyväskylän yliopisto.

Wikström-Grotell, Camilla (2016). Rörelse som värde, mening och känsla. – mot en humanvetenskaplig idealmodell för fysioterapi. Åbo Akademi.