YAMK-opinnäytetyöt ja Pro gradut

Lista ei ole kattava. Olemme pyrkineet sisällyttämään kaikki psykofyysiseen fysioterapiaan liittyvät, eri tietokannoissa näkyvät opinnäytteet. Voit ilmiantaa oman työsi yhteydenottolomakkeen kautta, jos jostain syystä emme ole työtäsi löytäneet. Päivitämme listaa jatkuvasti.

logo

Hellén, Krista (2014). Ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista etsimässä : erään traumoja kokeneen ihmisen tarina. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Hellstén, Kati (2017). Fyysinen ja psyykkinen kuormitus sekä selviytymisvoimavarat kroonisilla whiplash potilailla. Jyväskylän yliopisto.

Helminen, Anu (2016). Fyysisen aktiivisuuden, masennusoireiden ja tyypin 2 diabeteksen välinen yhteys. Jyväskylän yliopisto.

Isotalo, Kata (2017). Masennusoireiden ja terveyspalvelujen käytön välinen yhteys: FIN-D2D-väestötutkimus. Jyväskylän yliopisto.

Järvi, Tiia (2001). Työyhteisössä toteutetun kevyen liikuntaharjoittelun vaikutus työntekijöiden kokemaan psyykkiseen hyvinvointiin ja elämän laatuun. Jyväskylän yliopisto.

Kokko, Kaisa (2016). Nukkumisergonomia kroonisilla selkäkipupotilailla. Jyväskylän yliopisto.

Kuoppala, Minna (2014). Psykofyysisen fysioterapian kirjaamismalli : kirjaamisen kehittäminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä. Lahden ammattikorkeakoulu.

Kääriäinen, Raimo (2014). Terapeuttisen harjoittelun vaikuttavuus päänsäryn hoidossa : systemaattinen katsaus ja meta-analyysi satunnaistetuista, kontrolloiduista tutkimuksista. Jyväskylän yliopisto.

Ojala, Tapio (2010). Kroonisen kivun hyväksyminen : suomenkielisen CPAQ-mittarin reliabiliteetti ja validiteetti. Jyväskylän yliopisto.

Patovirta, Mikko (2018). Migreenin merkityksiä kroonista migreeniä sairastavan elämässä: fenomenologinen tutkimus. Jyväskylän yliopisto.

Pystynen, Tiina (2001). Koetun kivun ja itsearvioidun fyysisen ja henkisen suorituskyvyn yhteydet hapenottokykyyn ja lihasten suorituskykyyn fibromyalgiaa sairastavilla naisilla. Jyväskylän yliopisto.

Sallinen, Merja (1997). Ei päivää, ettei jostain särkis… : fibromyalgiapotilaiden käsityksiä ja kokemuksia kroonisesta kivusta. Jyväskylän yliopisto.