YAMK-opinnäytetyöt ja Pro gradut

Tälle listalle kokoamme psykofyysiseen fysioterapiaan liittyviä ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöitä. Lista ei ole kattava. Voit ilmiantaa oman työsi yhteydenottolomakkeen kautta, jos jostain syystä emme ole työtäsi löytäneet. Ota meihin yhteyttä!

logo

Aittokallio, Jenni (2018). Laadukas kuntoutumiskokemus: kokemustieto neurologisen avokuntoutuksen kuntoutuspolun muotoilussa. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Hellén, Krista (2014). Ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista etsimässä: erään traumoja kokeneen ihmisen tarina. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Hellstén, Kati (2017). Fyysinen ja psyykkinen kuormitus sekä selviytymisvoimavarat kroonisilla whiplash potilailla. Jyväskylän yliopisto.

Helminen, Anu (2016). Fyysisen aktiivisuuden, masennusoireiden ja tyypin 2 diabeteksen välinen yhteys. Jyväskylän yliopisto.

Isotalo, Kata (2017). Masennusoireiden ja terveyspalvelujen käytön välinen yhteys: FIN-D2D-väestötutkimus. Jyväskylän yliopisto.

Järvi, Tiia (2001). Työyhteisössä toteutetun kevyen liikuntaharjoittelun vaikutus työntekijöiden kokemaan psyykkiseen hyvinvointiin ja elämän laatuun. Jyväskylän yliopisto.

Järvinen, Hannele. (2019). Kehon ja kehollisuuden merkityksiä kroonista masennusta sairastavan elämässä. Jyväskylän yliopisto.

Kokko, Kaisa (2016). Nukkumisergonomia kroonisilla selkäkipupotilailla. Jyväskylän yliopisto.

Koskensalo, Merja (2022). Psykofyysinen lähestymistapa ja keholliset menetelmät ahdistuksen hoidossa : integroiva kirjallisuuskatsaus. Jamk.

Kuoppala, Minna (2014). Psykofyysisen fysioterapian kirjaamismalli: kirjaamisen kehittäminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä. Lahden ammattikorkeakoulu.

Kääriäinen, Raimo (2014). Terapeuttisen harjoittelun vaikuttavuus päänsäryn hoidossa: systemaattinen katsaus ja meta-analyysi satunnaistetuista, kontrolloiduista tutkimuksista. Jyväskylän yliopisto.

Latvala, Tuuli (2019). Kehotietoisuus kroonisesti masentuneilla. Jyväskylän yliopisto.

Leppemeier, Jenna (2019). Tanssipohjaisen kuntoutuksen soveltuvuus aivovammakuntoutujille. Jyväskylän yliopisto.

Luukkonen, Mika (2019). ”Saattaa vähän möksähtää” : kivun merkityksiä nuorille, joilla on CP-vamma. Jyväskylän yliopisto.

Maljanen, Maria (2019). Kroonisesti masentuneiden kokemukset fyysisestä aktiivisuudesta : fenomenologinen tutkimus. Jyväskylän yliopisto.

Mattila, Minna (2019). Vuorovaikutuksen merkitys kuntoutujalle hevosavusteisessa kuntoutuksessa : fenomenologinen tutkimus. Jyväskylän yliopisto.

Mikkola, Eija (2018). Body fitness -kilpailijoiden kokemukset syömisestä ja kehonkuvasta. Jyväskylän yliopisto.

Ojala, Tapio (2010). Kroonisen kivun hyväksyminen: suomenkielisen CPAQ-mittarin reliabiliteetti ja validiteetti. Jyväskylän yliopisto.

Patovirta, Mikko (2018). Migreenin merkityksiä kroonista migreeniä sairastavan elämässä: fenomenologinen tutkimus. Jyväskylän yliopisto.

Pylkkö, Eeva (2018). ”Koska ne tunteethan meijät on ajanu syömisongelmaisiks sillon aiemmin” : elämäntapamuutoksessa koetut tunteet ja niistä puhuminen. Jyväskylän yliopisto.

Pystynen, Tiina (2001). Koetun kivun ja itsearvioidun fyysisen ja henkisen suorituskyvyn yhteydet hapenottokykyyn ja lihasten suorituskykyyn fibromyalgiaa sairastavilla naisilla. Jyväskylän yliopisto.

Raatikainen, Johanna (2018). Luontoliikunnan hyvinvointivaikutukset ja positiivinen mielenterveys Sydänliiton jäsenten kokemina. Jyväskylän yliopisto.

Rintala, Aki (2015). Elämänlaadun muutokset multippeliskleroosia (MS) sairastavilla henkilöillä kymmenen vuoden seurannassa. Jyväskylän yliopisto.

Sallinen, Merja (1997). Ei päivää, ettei jostain särkis… : fibromyalgiapotilaiden käsityksiä ja kokemuksia kroonisesta kivusta. Jyväskylän yliopisto.

Siro, Iida. (2012). Fyysisen kunnon yhteydet lieviin masennusoireisiin työikäisessä väestössä. Jyväskylän yliopisto.