Muu tutkimus

Ulla Härkönen, Minna Muhonen, Kaija Matinheikki-Kokko & Salla Sipari (2016). Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona: Kuntoutuksen vaikutukset ja hyödyt asiakas- ja ammattilaiskokemusten sekä kirjallisuuskatsauksen valossa. Kelan Työpapereita 97. Helsinki: Kela.
Selinheimo, Sanna; Aki Vuokko & Pirjo Juvonen-Posti (2019). Toiminnallisten häiriöiden kuntoutus. Sovellettavuus Kelan järjestämään kuntoutukseen ja vaikuttavat kuntoutusmuodot. Helsinki: Kela.