Muu tutkimus

Ulla Härkönen, Minna Muhonen, Kaija Matinheikki-Kokko & Salla Sipari (2016). Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona: Kuntoutuksen vaikutukset ja hyödyt asiakas- ja ammattilaiskokemusten sekä kirjallisuuskatsauksen valossa. Kelan Työpapereita 97. Helsinki: Kela.