Aspect – Näyttöön perustuvan psykofyysisen fysioterapian portaali

Psykofyysisen fysioterapian vertaisarvioituun tieteelliseen tutkimukseen ei ole aina helppo päästä käsiksi. Tieteellisten artikkelien julkaisukieli on useimmiten englanti ja niiden lukeminen on monesti maksullista. Fysioterapeuteilta odotetaan näyttöön perustuvaa toimintaa, mutta uusimman tutkimustiedon seuraaminen ei ole aina helppoa – saati nopeaa!

Aspect perustettiin vastaamaan tähän tarpeeseen. Sen tarkoitus on koota psykofyysisen fysioterapian tutkimustietoa yhteen paikkaan. Ensisijainen tarkoitus on tuoda psykofyysisen fysioterapian kansainvälinen tutkimus helpommin saataville kääntämällä ja arvioimalla vertaisarvioituja tutkimuksia suomeksi. Kaikki artikkelit löytyvät täältä. Lisäksi Aspect listaa kotimaisia psykofyysiseen fysioterapiaan liittyviä opinnäytetöitä, tutkimuksia sekä kirjallisuutta.

Nimi Aspect, eli suomeksi näkökulma, kuvastaa psykofyysistä fysioterapiaa. Psykofyysinen fysioterapia on näkökulma fysioterapiaan, ei tarkasti rajattu metodi. Se siis sallii monien eri näkökulmien käytön ihmisen kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa. Tämän vuoksi Aspect käsittää tieteeksi sekä luonnontieteet että ihmistieteet, ja tieteelliseksi näytöksi näistä molemmista alueista ammentavat vertaisarvioidut tutkimukset.

Aspectin tavoite on edistää tutkimukseen perustuvan tiedon esteettömyyttä ja demokraattisuutta olemalla aktiivinen ja kasvava näyttöön perustuvan psykofyysisen fysioterapian tietopankki. Aspect on tarkoitettu fysioterapeuttien, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, opiskelijoiden, tutkijoiden ja asiakkaiden käyttöön.

Kirjoitamme myös blogia, jota pääset lukemaan tästä linkistä. Blogi on tarkoitettu vapaamuotoisemmaksi alustaksi, jossa julkaistujen tekstien tarkoitus on herättää keskustelua ja ajatuksia psykofyysiseen fysioterpiaan liittyen.

Tervetuloa seuraamaan Aspectia!