Linkkejä psykofyysiseen fysioterapiaan

Yhdistyksiä ja tapahtumia

Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys Ry.
PSYFY Ry ylläpitää ja edistää psykofyysisen fysioterapian ammattitaitoa ja harjoittamista, sekä välittää tietoa alasta. PSYFY järjestää vuosittain alaan liittyviä tapahtumia ja koulutusta. Jäseneksi liittyä Suomen Fysioterapeutit ry:een kuuluva fysioterapeutti ja kannattajajäseneksi PSYFY:n hallituksen hyväksymä henkilö. Lisätietoja PSYFY:n nettisivuilla.

International Organisation of Physical Therapists in Mental Health (IOPTMH)
IOPTMH on mielenterveyden fysioterapian kansainvälinen järjestö, johon kuuluu 20 maata. IOPTMH on kansaivälisen fysioterapiajärjestön, World Federation of Physical Therapy, jäsen.

The International Conference of Physical therapy in Psychiatry and Mental Health (ICPPMH)
ICPPMH on IOPTMH:n joka toinen vuosi järjestettävä konferenssi, joka on omistettu täysin mielenterveyden fysioterapialle. Järjestäjinä on tähän mennessä olleet Belgia, Norja, Ruotsi, Skotlanti, Hollanti, Espanja ja Islanti. Seuraava konferenssi järjestetään Helsingissä vuonna 2020.

Critical Physiotherapy Network (CPN)
CPN on kansainvälinen yhteisö, jonka tavoitteena on edistää ymmärrystä fysioterapiasta, joka haastaa valtavirtaa. CPN ylläpitää blogia ja tuo kollegoita yhteen. Yhteisön kieli on englanti (kirjoitukset käännetään myös ruotsiksi, norjaksi, espanjaksi, portugaliksi ja ranskaksi).

Fysioterapian tieteellisiä julkaisuja

Physiotherapy Theory and Practice: An International Journal of Physical Therapy
Physiotherapy Theory and Practice on Taylor & Fancisin julkaisema vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, joka hyväksyy artikkeleita laidasta laitaan: kvalitatiivisia, kvantitatiivisia, tutkimusraportteja, teoreettisia tutkimuksia, systemaattisia kirjallisuuskatsauksia, kliinisiä tapaustutkimuksia sekä teknisiä kliiniseen työhön liittyviä huomitoita.

The Journal of Humanities in Rehabilitation
The Journal of Humanities in Rehabilitation on vertaisarvioitu, moniammatillinen multimediajulkaisu. Se hyödyntää yhteistyötä ammattilaisten, asiakkaiden ja omaisten välillä saadakseen syvempää ymmärrystä vammaisuuden/vammautumisen inhimillisestä kokemuksesta. Tämä lehti on mielenkiintoinen, koska se hyväksyy julkaisuiksi kaikkea taiteesta, kirjallisuudesta ja runoista humanististieteellisiin artikkeleihin.